interaktiftest

Genel Deneme Testi

İnteraktif Eğitim

TEBRİKLER

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız Aşağıdaki Gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki resimdeki boşluğa gelecek uygun kelimeyi işaretleyiniz.

I .................. TV in the afternoon.

A
do
B
watch
C
read
D
play
Soru 2

Aşağıdaki diyaloğu görsele göre tamamlayınız.

Pepe : Where is the rabbit?

Keloğlan : It is ___________ the hat.

A
in
B
on
C
under
D
near
Soru 3

Yandaki görselle ilgili cümlelerden hangisi doğrudur?

A
It is near the table.
B
It is under the table.
C
It is on the table.
D
It is in front of the table.
Soru 4

These are my ............................. .

A
piano
B
pencils
C
erasers
D
books
Soru 5

This is my _______________

A
kite
B
book
C
bag
D
bike
Soru 6

Yandaki görselde çocuğun elindeki saat kaçtır?

A
It is eight o’clock
B
It is four, twenty
C
It is eleven, thirty
D
It is three o’clock
Soru 7
"P_L_C_M_N" Kelimede boş bırakılan yere sırasıyla hangi harfler getirilmelidir?
A
O-I-E-E
B
O-I-E-A
C
E-I-E-E
D
A-E-E-E
Soru 8
_________ the experiment

Boşluğa gelebilecek kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fold
B
Do
C
Put
D
Mix
Soru 9
Farklı olan hangisidir?
A
Farm
B
Chef
C
Dancer
D
Pilot
Soru 10
Tekil çoğul eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A
Child - Children
B
Leaf - Leaves
C
Tooth - Tooths
D
Book - Books
Soru 11

The weather is sunny. Take your __________.

A
sweater
B
socks
C
sunglasses
D
jeans
Soru 12

What are these?

A
Gloves
B
Boots
C
Shoes
D
Trousers
Soru 13

____________ the paper.

A
Cut
B
Fold
C
Mix
D
Stir
Soru 14

__________ red and yellow, you get orange.

A
Mix
B
Plant
C
Cut
D
Stir
Soru 15
___________ the beans.
A
Water
B
Mix
C
Plant
D
Get
Soru 16

___________ the plant.

A
Water
B
Cover
C
Fold
D
Put
Soru 17
A bed is in the ………………..
A
kitchen
B
bedroom
C
living room
D
bathroom
Soru 18

I like _________________

A
driving a car.
B
riding a bike
C
playing football.
D
watching TV
Soru 19

Yandaki görseli ifade eden activite hangisidir?

A
I wash my face.
B
I go shopping with my friends.
C
I go to the school.
D
I have breakfast.
Soru 20
A
This is her doll
B
This is his schoolbag
C
This is her guitar
D
This is my ruler
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.