interaktiftest

Gelişen Teknoloji

TEBRİKLER.

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi en son geliştirilmiştir?
A
CD çalar
B
Telefon
C
Saat
D
Tablet
Soru 2
Teknolojinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
A
İhtiyaçlar
B
Bilimsellik
C
İklim
D
Merak
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma teknolojilerinin başlangıcı sayılır?
A
Meşale
B
Ateşim bulunması
C
Ampulün icadı
D
Floransan
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişme için söylenemez?
A
Hayatı güzelleştirir.
B
İhtiyaçları karşılar.
C
Hayatı kolaylaştırır.
D
İnsanlara çok zaman kaybettirir.
Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Teknolojik gelişim, bir büyük buluştan diğerine sıçrama şeklinde olmamış, daha önce bulunan ürünler üzerinde geliştirme çalışmaları yapılarak sağlanmıştır.
B
Teknolojik ürünlerin çeşitliliği teknolojik gelişimin sürekliliğini göstermektedir.
C
Teknolojik ürünler hayatımızı kolaylaştırırken aynı zamanda olumsuz etkiler.
D
Bugün kullandığımız teknolojik ürünler, zaman içinde önemli gelişim ve değişim göstermiştir.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi en gelişmiş iletişim aracıdır?
A
Telsiz
B
Bilgisayar
C
Televizyon
D
Radyo
Soru 7
Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi diğerlerinden daha önce geliştirilmiştir?
A
Telgraf
B
Faks
C
Telsiz
D
Cep telefonu
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi ulaşım teknolojileri alanında yapılan en eski icattır?
A
At arabası
B
Kanı
C
Tekerlek
D
Bisiklet
Soru 9
Teknolojik gelişmeler sonucunda aşağıdakilerden hangisi canlı sağlığını olumsuz etkilemektedir?
A
Trafik kazaları
B
Çevre kirliliği
C
Doğal afetler
D
Hızlı ulaşım
Soru 10
Gelişen teknoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Eski ürünlerin yerine daha gelişmiş olanlar kullanılmıştır.
B
İnsanların zaman içinde ihtiyaç ve isteklerinin artması, teknolojik gelişmeyi engellemiştir.
C
İnsanların istek ve ihtiyaçlarının artması teknolojide süreklilik ve çeşitliliği ortaya çıkarmıştır.
D
İlk insandan itibaren insanların faaliyetleri yeni teknolojik ürünleri ortaya çıkarmıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.