interaktiftest

Geçmişten Günümüze Aydınlatma Teknolojileri

TEBRİKLER.

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aydınlatma teknolojilerinin gelişmesine önayak olan ilk icat aşağıdakilerden hangisidir?
A
ampul
B
gaz lambası
C
flüoresan
D
meşale
Soru 2
Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi aydınlanma teknolojisinin gelişmesine en büyük katkıyı sağlamıştır?
A
Thomas Edison
B
Fleming
C
Einstein
D
Newton
Soru 3
Işığın insanlar tarafından kullanılmaya başlanması hangisine neden olmamıştır?
A
İnsanlar arasındaki sosyalleşme artmıştır.
B
Dinlenmeye daha fazla zaman ayrılmıştır.
C
Gecelerden daha fazla yararlanılmaya başlanmıştır.
D
Üretim artmıştır.
Soru 4
I.kandil II.mum III.meşale IV.ampul Yukarıdaki ışık kaynaklarını geçmişten günümüze doğru sıralarsak sıralama nasıl olur?
A
III – I – II – IV
B
III – II – I – IV
C
I – II – III – IV
D
II – III – I – IV
Soru 5
Şimşek-ampul-trafik lambası-masa lambası Yukarıda verilen ışık kaynaklarından bir grup oluşturulduğunda hangisi dışarıda kalır?
A
Şimşek
B
Trafik lambası
C
Masa lambası
D
Ampul
Soru 6
Işık kaynakları bazen aydınlatma amacı dışında uyarı için de kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamaya örnek değildir?
A
Trafik ışıkları
B
Sokak lambası
C
İtfaiye ışığı
D
ambulansın ışığı
Soru 7
  1. Petrolün bulunuşuyla birlikte aydınlatma araçları da gelişmiştir.
  2. İlk ampulü Galile bulmuştur.
  3. Elektriğin bulunuşu aydınlatmada büyük bir çığır açmıştır
Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A
1 ve 2
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
Yalnız 3
Soru 8
Odunun yanması-flüoresan-kandil Yukarıdaki ışık kaynaklarını geçmişten günümüze doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?
A
Odunun yanması, flüoresan, kandil
B
Odunun yanması, kandil, flüoresan
C
Flüoresan, kandil, odunun yanması
D
Kandil, flüoresan, odunun yanması
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi geçmişte kullanılan ışık kaynaklarından değildir?
A
neon lambalar
B
gaz lambası
C
ateş
D
meşale
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisinde aydınlatma teknolojisi uyarı amaçlı kullanılır?
A
Flüoresan lamba
B
çamaşır makinesi
C
sokak lambası
D
deniz feneri
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.