interaktiftest

Büyük Millet Meclisi Ve Ulusal Egemenlik

TEBRİKLER.

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki bayramlardan hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla doğrudan ilişkilidir?
A
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
B
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
C
30 Ağustos Zafer Bayramı
D
19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
Soru 2
Demokrasinin uygulandığı bir ülkede aşağıdakilerden hangisi görülmez?
A
Halkın istekleri ön plandadır.
B
Oy verme hakkı belli kişilere aittir.
C
Herkes eşit haklara sahiptir.
D
Yöneticiler seçimle iş başına gelir.
Soru 3
Ülke içinde düzenin, ülke dışında ise bağımsızlığın ifadesi olan anlatım aşağıdakilerden hangisidir?
A
birliktelik
B
egemenlik
C
milliyetçilik
D
düzenlilik
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış nedenlerinden değildir?
A
halkın kendini yönetmesini sağlamak
B
milleti temsil etmek
C
ulus egemenliğini yerleştirmek
D
cumhurbaşkanı seçmek
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla gerçekleşen olaylardan biri değildir?
A
meclisin tüm hakları elinde bulundurması
B
padişah egemenliğinin ortadan kalkması
C
egemenliğin millete geçmesi
D
yöneticilerin seçimle belirlenmesi
Soru 6
Aşağıdaki davranışlardan hangisi, demokratik yaşama ters düşer?
A
düşünceleri tartışarak doğru olanda birleşmek
B
gerçeğin ve doğrunun yanında olmak
C
kişi hak ve özgürlüklerine önem vermek
D
farklı görüş ve düşünceleri yok etmek
Soru 7
Ülkemizde kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı aşağıdaki yılların hangisinde verilmiştir?
A
1923
B
1934
C
1950
D
1926
Soru 8
Türkiye Büyüt Millet Meclisi aşağıdakilerin hangisinden aldığı hakları kullanarak yasaları yapar?
A
cumhurbaşkanından
B
validen
C
başbakandan
D
halktan
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki demokratik yaşama doğrudan katkısı olan bir gelişme değildir?
A
Ankara'nın başkent oluşu
B
TBMM'nin açılışı
C
saltanatın kaldırılışı
D
ilk anayasanın kabulü
Soru 10
TBMM ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Başbakan tararından seçilir.
B
Meclisin üzerinde hiçbir güç yoktur.
C
Milletvekilleri halk tarafından seçilir.
D
Ulus egemenliğinin simgesidir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.