testimiz

Yerleşim birimleri 

Tebrikler.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız Aşağıdaki Gibidir.
Soru 1
“Günümüzde insanların şehirlerde çok katlı binalarda yaşamalarının sebebi hızlı ……. artışıdır” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygun olur?
A
Nüfus
B
İletişim
C
Ulaşım
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının olumsuz etkilerinden birisi değildir?
A
Çevre kirliliği.
B
Yeni ve büyük binaların yapılması.
C
Kaynakların hızla tükenmesi.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi yaşadığımız yerde gözlenen değişimlerden birisi değildir?
A
Denize uzaklığı
B
Binalar
C
Yollar ve köprüler
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha geniş bir alana sahip yerleşim birimidir?
A
Cadde
B
Mahalle
C
Sokak
Soru 5
“Eskiden insanlar evlerini ………… ve demirden yapmazlardı.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygun olur?
A
beton
B
taş
C
toprak
Soru 6
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
En küçük yerleşim birimi köydür.
B
Kasabalar köyden daha küçüktür.
C
Mahalle, cadde ve sokaktan daha büyüktür.
Soru 7
“Eskiden insanlar evlerini taş ve ….. yaparlardı.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygun olur?
A
Çamur
B
Demir
C
Beton
Soru 8
Aşağıdaki yerleşim birimlerinden hangisi diğerlerinden daha küçüktür?
A
İlçe
B
İl
C
Köy
Soru 9
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Nüfusun artması yerleşim birimini etkilemez.
B
Şehirler ilçelerin birleşmesi ile oluşur.
C
Yerleşim birimindeki değişiklikler fotoğraflarla incelenebilir.
Soru 10
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Yaşadığımız yerin eski ve yeni hâlleri birbirine benzer.
B
Eskinin tek katlı ahşap evlerinin yerini yüksek apartmanlar almaktadır.
C
Yaşadığımız yerler zamana ayak uydurmak için değişikliğe uğrar.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.