interaktiftest

İnsan Hak Ve Hürriyetleri

TEBRİKLER.

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yaşama hakkı en temel hakkımızdır.
B
Herkesin temiz ve yaşanılabilir bir çevrede yaşama hakkı vardır.
C
Düşüncelerimizi rahatlıkla ifade edemeyiz.
Soru 2

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Haklarımız kanunlarla koruma altına alınmıştır.
B
Seçme ve seçilme hakkımızı istediğimizde kullanamayız.
C
Atatürk insan hak ve hürriyetlerine önem vermiştir.
Soru 3

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Haklarımızı kullanırken başkalarına zarar verebiliriz.
B
Kurtuluş savaşı Türk halkının özgürce yaşaması uğruna yapılmış bir mücadeledir.
C
Hak ve özgürlüklerimize sahip çıkmalıyız, onu korumalıyız.
Soru 4

I. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermesi
II. Cumhuriyet yönetimin getirmesi
III. Savaşlara liderlik etmesi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önemi gösterir?

A
II ve III
B
I. ve II
C
I ve III
Soru 5

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eğitim görme, insanların temel haklarından biridir.
B
Herkesin yaşama hakkı vardır.
C
Ülkemizde insanların seçme ve seçilme hakkı yoktur.
Soru 6

Türk Milleti hangi olaydan sonra birçok hak ve hürriyetlere kavuşmuştur?

A
TBMM’nin açılması
B
Atatürk’ün Samsun’a çıkışı
C
Cumhuriyetin ilanı
Soru 7

“Halil doktor olmak için çok ders çalışıyor.”
Yukarıdaki cümleye göre Halil hangi hak ya da özgürlüğünü kullanmaktadır?

A
Haberleşme Özgürlüğü
B
Düşünce Özgürlüğü
C
Meslek Sahibi Olma Hakkı
Soru 8

Hak ve özgürlüklerimiz ................................... ile güvence altına alınmıştır.
Verilen cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Milletimiz
B
Anayasamız
C
Asker ve Polislerimiz
Soru 9

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Haklarımızı korurken başkalarının haklarına da saygı göstermeliyiz.
B
Atatürk’ün Samsun’a çıkması ile birçok haklara kavuştuk.
C
Hak ve hürriyetlerimiz milletimiz tarafından koruma altına alınmıştır.
Soru 10

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hak ve özgürlüklerimize sahip çıkmalı, onu korumalıyız.
B
Atatürk insan hak ve hürriyetlerine önem vermemiştir.
C
Kurtuluş savaşı Türk halkının özgürce yaşaması uğruna yapılmış bir mücadeledir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 Soru Cevapladınız.