interaktiftest

Online Test Çöz

İnteraktif Eğitim

TEBRİKLER

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız Aşağıdaki Gibidir.
Soru 1
İLKBAHAR
 • Bir yılda dört mevsim var,
 • Birbirini kovalar:
 • İlkbahar, yaz, sonbahar, kış,
 • Çiçekli, karlı bir akış!
 • İlkbaharda canlanır yer,
 • Kırlar hep yeşiller giyer!
 • Döner geline her ağaç,
 • Süslü bir etektir yamaç! Dere akar çağıl çağıl,
 • Kuzularla dolar ağıl!
 • Şimdi bakarsın gök nurlu,
 • Şimdi bakarsın yağmurlu...
 • Güneş bir doğar, bir kaçar,
 • Hava bir kapar, bir açar.
Yusuf Ziya Ortaç
 • Aşağıdaki başlıklardan hangisi bu şiir için uygun değildir?
A
Mevsimler
B
12 Ay
C
Bir Yıl Dört Mevsim
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi ilkbaharda meydana gelen değişikliklerden değildir?
A
Ağaçların geline dönmesi
B
Derelerin çağıl çağıl olması
C
Karlı bir akışın olması
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerde verilen ikilemelerden hangisinin anlamı “çağıl çağıl“ ikilemesinin anlamına en yakındır?
A
Bozuk musluktan sular şıpır şıpır damlıyordu.
B
Karların erimesiyle birlikte dereler gürül gürül akmaya başladı.
C
Bahçe avlusundaki şadırvandan şırıl şırıl su sesleri geliyordu.
Soru 4
 • Güneş bir doğar, bir kaçar,
 • Hava bir kapar, bir açar.
Dizeleriyle hangi mevsim anlatılmaktadır?  
A
Yaz
B
Sonbahar.
C
İlkbahar
Soru 5
Aşağıdaki cümlenin hangi kelimesinde bir nesneye sahip olma anlamı vardır?
 • “ Kırmızı kazağımı çok seviyorum.”
A
çok
B
kazağımı
C
kırmızı
Soru 6
Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir organ adıyken ek aldığında bir araç adı olmuştur?
A
karlık
B
gözlük
C
varlık
Soru 7
Aşağıdaki eklerden hangisi “can” kelimesine eklendiğinde olumsuzluk ifade eder?  
A
–dan
B
– lı
C
–sız
Soru 8
“Çay” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı bir anlamda kullanıl mıştır?
A
Kahvaltıda çay içtim.
B
Arkadaşım çaya düştü.
C
Çayda balık tuttuk.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi çoğul kişi için kullanılamaz?  
A
Onlar
B
Biz
C
Sen
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır?
A
Ablam, annem ve ben alış-verişe
B
Arkadaşlarıyla birlikte parkta oyun oynadı.
C
Terli iken su içince hasta oldu?
Soru 11
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli (sesteş) değildir?
A
kaz
B
toprak
C
gül
Soru 12
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte ilk önce gelir?
A
Sena
B
Sema
C
Semih
Soru 13
"Arı" sözcüğü hangi cümlede farklı an­lamda kullanılmıştır?
A
Herkes ailesinde birkaç arı sözcük öğrenir.
B
"Yazı" sözcüğü arı bir sözcüktür.
C
Arılar, kraliçe arı olmadan yaşayamaz.
Soru 14
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konur?
A
Çantama elmayı sen mi koydun
B
Bu soruların hepsini çözemez
C
Verilen tüm ödevleri yaptım
Soru 15
"Çanakkale'de tuzlu börek yedi." cümlesinde geçen birleşik ve türemiş kelimeler hangileridir?
A
tuzlu - yedi
B
tuzlu - börek
C
Çanakkale - tuzlu
Soru 16
Cümlelerdeki sözcüklerden hangisinde varlığın bize ait olduğunu belirten bir ek vardır?
A
Hava kararmadan evimize döndük.
B
Dolaplarınızı düzeltiniz mi?
C
Bugün defterlerini kaplayacaksın.
Soru 17
‘’Kurtuluş savaşının kazanılmasında Türk ……………. Payı büyüktür.’’ Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisin gelmesi uygundur?
A
Kadınından
B
Kadınının
C
Kadına
Soru 18
Hangi cümlede ‘’okuldan’’ sözcüğünün aldığı bir ek cümlenin anlamını bozmaktadır?
A
Veli toplantısını bildirmek için okuldan aradılar.
B
Ayşe okuldan döneli çok oldu.
C
Bugün evden okuldan servisle geldim.
Soru 19
‘’Gençlik’’ sözcüğünde kullanılan ek, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A
Genetik
B
Delik
C
Tuzluk
Soru 20
Yiğit, akıcı konuşmaya çok önem verir. Buna göre Yiğit, hangi seçenekteki davranışı yapmamalıdır?
A
Vurgu ve tonlamalara dikkat etmeli
B
Gereksiz sözcük ve ses tekrarı ile duraklamalar yapmalı
C
Soru sormak isteyenlere söz vermeli
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.