testimiz

Doğal Afetlerden Korunma

Tebrikler.

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız Aşağıdaki Gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Selden korunmak için eşyalar sabitlenmelidir.
B
Tahliye çantası depreme karşı yapılan hazırlıktır.
C
Deprem, yeryüzündeki büyük sarsıntılardır.
Soru 2
Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin nedeni farklıdır?
A
Sel
B
Çığ
C
Heyelan
Soru 3
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Bir yamaç boyunca büyük toprak parçalarının yer değiştirmesine heyelan denir.
B
Çığdan korunmak için akarsu üzerine baraj yapılmalıdır.
C
Yüksek dağlarda biriken karların yuvarlanıp çoğalarak aşağı düşmesine çığ denir.
Soru 4
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Yanıcı ve patlayıcı maddelerden uzak durmalıyız.
B
Yangın olması durumunda en kısa sürede polisi aramalıyız.
C
Kibrit, çakmak gibi yakıcı maddelerle oynamamalıyız.
Soru 5
İnsanların etkisi olmadan oluşan, insanların canına veya malına zarar veren doğa olaylarına ne denir?
A
Sel
B
Deprem
C
Doğal afet
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi selden korunmak için alınması gereken önlemlerden birisi değildir?
A
Evler dere kenarlarına yapılmalıdır.
B
Ağaçlandırmalar yapılmalıdır.
C
Akarsu yataklarına setler yapılmamalıdır.
Soru 7
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Çığ tehlikesi olan yerlere ev yapılmamalıdır.
B
Düzlük yerlere ağaçlandırmalar yapmalıyız.
C
Çığ önleyici çit ve duvar gibi engeller yapmalıyız.
Soru 8
Yamaçların ağaçlandırılması, dağ etekleri gibi eğimli yerlere ev yapılmaması aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin zararlarından korunmak için yapılır?
A
Heyelan
B
Yangın
C
Deprem
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi depremlerden korunmak için alınması gereken önlemlerden birisi değildir?
A
Binalar depreme dayanıklı yapılmalıdır.
B
Yamaçların ağaçlandırılması yapılmalıdır
C
Dolap, raf, tablo gibi eşyalar duvara sabitlenmeliyiz.
Soru 10
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Ağaçlandırma depremden korunmak için yapılır.
B
Akarsu kenarına set yapmak selden koruma yoludur.
C
Şiddetli yağışlar sonucu akarsu ve nehirlerin suyunun taşması sele neden olur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.