interaktiftest

Atatürk’ün Hayatı

TEBRİKLER.

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman ve nerede açıldı?
A
19 Mayıs 1919’da Samsun’da
B
29 Ekim 1923’de Ankara’da
C
23 Nisan 1920’de Ankara’da
Soru 2
Atatürk Selanik Askeri Rüştiyesine nasıl girdi?
A
Sınava girerek kazandı.
B
Annesinin isteği üzerine
C
Babasının isteği üzerine
Soru 3
Mustafa Kemal nerede ve ne zaman doğmuştur?
A
Selanik’te 1881’de
B
Ankara’da 1938’de
C
Samsun’da 1881’de
Soru 4
Mustafa Kemal’in anne ve babasının adı sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A
Zübeyde Hanım – Mustafa Bey
B
Zübeyde Hanım – Ali Rıza Bey
C
Makbule Hanım – Ali Rıza Bey
Soru 5
Mustafa Kemal ortaokuldan sonra hangi liseyi bitirmiştir?
A
Harp Akademisi
B
Manastır Askeri İdadi
C
Selanik Askeri Rüştiyesi
Soru 6
Atatürk Kurtuluş Savaşı’nı ne zaman başlattı?
A
19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak
B
19 Mayıs 1919’da Ankara’ya çıkarak
C
23 Nisan 1923’de cumhuriyeti ilan ederek
Soru 7
Atatürk ne zaman ve nerede vefat etmiştir?
A
10 Kasım 2013’de Ankara’da
B
10 Kasım 1938’de, İstanbul’da
C
23 Nisan 1920’de Ankara’da
Soru 8
Mustafa Kemal Harp Akademisi’nden ne olarak mezun oldu?
A
Teğmen
B
Kurmay Yüzbaşı
C
Binbaşı
Soru 9
Atatürk’ün anıt mezarı nerededir?
A
İzmir’de
B
İstanbul’da
C
Ankara’da
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisinde Mustafa Kemal’in gittiği ilkokullar doğru olarak verilmiştir?
A
Selanik Mülkiye Rüştiyesi – Selanik Askeri Rüştiyesi
B
Mahalle Mektebi – Şemsi Efendi Okulu
C
Manastır Askeri İdadisi – Harp Okulu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.