interaktiftest

Online Test Çöz

İnteraktif Eğitim

TEBRİKLER

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız Aşağıdaki Gibidir.
Soru 1
Atatürk, çocuklarla konuşmayı, onlarla ilgilenmeyi çok severdi. Bir akşam düğüne gitmişti. Düğünden ayrılırken küçük bir kız çocuğuna rastladı. Elini tutarak çocuğu sevdi. Sonra da çocuğun yanında duran annesi ile babasına yavaşça seslendi: — Öpeyim mi? Çocuğun annesinin, “Öpebilirsiniz.” demesi üzerine Atatürk, çocuğu iki eli ile kaldırdı. Öptü ve yere bıraktı. Fakat çocuk: — Ben de öpeyim. Ne olursunuz. Ben de sizi öpeyim, dedi. Atatürk, çocuğun isteğine uydu. Çocuğu bir daha yerden alarak yüzüne yaklaştırdı ve kendisini öptürdü. Daha sonra da alkışlar arasında düğün salonunu terk etti. Mehmet Ali AĞAKAY   İlk beş soruyu metne göre cevaplayınız. Metnin kahramanı kimdir?
A
Kız çocuğunun annesi
B
Küçük bir kız çocuğu
C
Atatürk
Soru 2
Metinde anlatılan olay nedir?
A
Atatürk’ün küçük bir kız çocuğunu sevmesi
B
Atatürk’ün gittiği bir düğünde yaptığı konuşma
C
Küçük bir kız çocuğunun anne ve babası ile düğüne gitmesi
Soru 3
Olayın gerçekleştiği zaman aşağıdakilerden hangisidir?
A
sabah
B
öğleüzeri
C
akşam
Soru 4
Metinde anlatılan olay nerede geçmektedir?
A
bir toplantıda
B
bir düğünde
C
bir evde
Soru 5
Metne göre aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?
A
Atatürk halkın içinden biridir.
B
Atatürk vatanı için her şeyi yapar.
C
Atatürk çocukları çok sever.
Soru 6
1. İleri görüşlülük 2. Kararlılık 3. Planlı çalışma Yukarıda Atatürk’ün kişilik özelliklerinden bazıları verilmiştir. Bu özelliklerden hangileri okuduğunuz metinde vardır?
A
1 ve 3
B
1 ve 2
C
2 ve 3
Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama hatası yapılmamıştır?
A
Kitabı M.E.B. kütüphanesinde gördüm.
B
Tuğçeyle bize geleceklerdi.
C
Bugün seni gördüğüne sevinmedi mi?
Soru 8
Aşağıdaki kelimelerden hangisi iki farklı anlama sahiptir?
A
gece
B
yaprak
C
çay
Soru 9
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A
kirli - temiz
B
alçak - yüksek
C
beyaz - ak
Soru 10
“Küçük Ülküyü sık sık Çankayadaki evine getirirdi.“ Yukarıda noktalama hatası yapılmış bir cümle vardır. Bu cümledeki hata aşağıdakilerden hangisi yapılarak düzelir?
A
“Sık sık“ kelimesi “Sıksık“ şeklinde yazılmalıdır.
B
“Küçük“ kelimesinden sonra virgül konmalıdır.
C
“Ülküyü“ kelimesi “Ülkü’yü“, “Çankayadaki“ kelimesi “Çankaya’daki“ şeklinde yazılmalıdır.
Soru 11
“Üreticiler ürünlerini pazarlamak için reklam yaparlar.” Cümlesinde altı çizili kelimenin karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A
tüketiciler
B
müşteriler
C
işverenler
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılı kelimelerden hangisi karşıt anlamlı değildir?
A
Ben sert ve sulu elmayı severim.
B
Başlangıçtan bitişe kadar durmadan koştu.
C
Bu satıştan ne kar etti ne zarar.
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karanlık” kelimesinin karşıt anlamlısı vardır?
A
Geceleyin sokakta dolaşmak tehlikelidir.
B
Lambayı söndürünce her yer kapkara oldu.
C
Evimizin en aydınlık odası benim odamdır.
Soru 14
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde karşıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmamıştır?
A
Bir elin nesi var,iki elin sesi var.
B
Aç doymam,tok acıkmam sanır.
C
Ucuz alan pahalı alır.
Soru 15
“ Bilye – misket ” kelimeleri arasındaki iliski, hangi secenekteki kelimeler arasında vardır?
A
harp – savaş
B
siyah – beyaz
C
kıs – soğuk
Soru 16
Hangi cümlede es sesli ve zıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır?
A
Beni okula gidip gelirken izliyordu.
B
El yazısını kotu yazdığı için üzülüyordu.
C
Durağa geldiğinde otobüs hareket etmiş.
Soru 17
Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A
küçük – ufak
B
taze – bayat
C
ilk – son
Soru 18
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı kelimeler bir arada verilmiştir?
A
Babası kır saclı bir adamdı.
B
Sakla samanı gelir zamanı.
C
Saçı uzun, boyu kısa bir çocuktu.
Soru 19
Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır?
A
Kelime – sözcük
B
Kısa – uzun
C
Az – çok
Soru 20
Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır?
A
Fakir – yoksul
B
Temiz – kirli
C
Gıda – besin
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.