interaktiftest

Online Test Çöz

İnteraktif Eğitim

TEBRİKLER

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız Aşağıdaki Gibidir.
Soru 1

“Karşıdan karşıya geçerken …………………geçitlerini kullanmalıyız. ” cümlesinde boş bırakılan aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
kavşak
B
araç
C
yaya
Soru 2

“ Trafik lambası………………………yanıyorsa karşıya geçebiliriz.” cümlesinde boş bırakılan aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
sarı
B
yeşil
C
kırmızı
Soru 3

“ Karşıdan karşıya geçerken önce…………………bakmalıyız. ” cümlesinde boş bırakılan aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
sağa
B
sola
C
ileriye
Soru 4

“ Yolda yürürken de…………………….kurallarına uymalıyız. ” cümlesinde boş bırakılan aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
okul
B
trafik
C
sağlık
Soru 5

“ Park edilmiş araçların arasından………………………..çıkmamalıyız. ” cümlesinde boş bırakılan aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
araca
B
kaldırıma
C
yola
Soru 6

“ Okula gidiş ve gelişlerimizde trafik……………………………uymalıyız. ” cümlesinde boş bırakılan aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
yollarına
B
araçlarına
C
kurallarına
Soru 7

“Trafik lambası……………………….yanıyorsa mutlaka beklemeliyiz. ” cümlesinde boş bırakılan aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
yeşil
B
sarı
C
kırmızı
Soru 8

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçebiliriz.
B
Karşıdan karşıya geçerken yaya geçitlerini kullanmalıyız.
C
Alt ve üst geçitler karşıdan karşıya geçerken güvenilir değildir.
Soru 9

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Karşıya geçerken önce sağa, sonra sola, sonra tekrar sağa bakmalıyız.
B
Trafik lambası yeşil yanıyorsa beklemeliyiz.
C
Trafik polisi yoksa kurallara uymak zorunda değiliz.
Soru 10

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Okula gidiş ve gelişlerimizde trafik kurallarına mutlaka uymalıyız.
B
Trafik kurallarına herkes uymak zorunda değildir.
C
Trafik kuralları bizim can sağlığımız için vardır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.