interaktiftest

Online Test Çöz

İnteraktif Eğitim

TEBRİKLER

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız Aşağıdaki Gibidir.
Soru 1

”Otomobil, kamyon, otobüs gibi taşıtlar…………………….taşıtlarıdır.” cümlesinde boş bırakılan aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
su
B
hava
C
kara
Soru 2

“Gemi, vapur, şilep gibi taşıtlar……………………..taşıtlarıdır. ” cümlesinde boş bırakılan aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
kara
B
su
C
hava
Soru 3

“Uçak, balon, helikopter gibi taşıtlar………………….taşıtlarıdır. ” cümlesinde boş bırakılan aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
hava
B
kara
C
su
Soru 4

“Tren, tramvay, metro gibi taşıtlar…………………….taşıtlarıdır. ” cümlesinde boş bırakılan aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
kara
B
demiryolu
C
hava
Soru 5

”Trenleri kullananlara ……………………………denir. ” cümlesinde boş bırakılan aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
şoför
B
kaptan
C
makinist
Soru 6

” ……………………, uçak, helikopter gibi taşıtları kullananlara denir. cümlesinde boş bırakılan aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
kaptan
B
makinist
C
pilot
Soru 7

“Otomobil, kamyon, motosiklet gibi taşıtlar………………………………taşıtlardır.” cümlesinde boş bırakılan aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
kaptan
B
makinist
C
şoför
Soru 8

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gemi, vapur kullananlara kaptan denir.
B
Bisiklet motorlu bir taşıttır.
C
Taşıtlar sayesinde bir yerden bir yere daha kolay ulaşırız.
Soru 9

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tren kullananlara pilot denir.
B
Taşıtlar, motorlu ve motorsuz taşıtlar olmak üzere ikiye ayrılır.
C
Yolda yürürken taşıtlara karşı dikkatli olmalıyız.
Soru 10

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hava taşıtları daha yavaş hareket ederler.
B
Taşıtlar, insanları bir yerden bir yere ulaştırmaya yarayan araçlardır.
C
Otobüs, kamyon, otomobil gibi araçlar demiryolu taşıtlarıdır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.