interaktiftest

Online Test Çöz

İnteraktif Eğitim

TEBRİKLER

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız Aşağıdaki Gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Okula ilk başladığımızda bazı arkadaşlarımız ağlamıştı.
B
Zamanla bütün arkadaşlarımız okula alıştık.
C
Zaman içinde okulla ilgili duygularımız hiç değişmedi.
Soru 2

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Okulda yeni yeni arkadaşlıklar edindik.
B
Okulla ilgili artık çok kaygılıyız.
C
Öğretmenimiz bize okulu sevdirmek için çok çalıştı.
Soru 3

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Okula hala alışamayan arkadaşlarımız var.
B
Birinci sınıfta sınıfa girmek istemeyen arkadaşlarımız olmuştu.
C
Okulda yeni yeni bilgiler öğrendik.
Soru 4

“…………………………sınıfta okula yeni başlamıştık. “ Yandaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
3.
B
1.
C
2.
Soru 5

“ Okulun ilk günü biraz ……….…………..duyuyorduk. “ Yandaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
üzüntü
B
kızgınlık
C
korku
Soru 6

“ Yeni ……………………….ile oyunlar oynamaya başladık. “ Yandaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
kitaplarımız
B
evimiz
C
arkadaşlarımız
Soru 7

“ Zamanla………………….……….daha çok sevdik. “ Yandaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
tatili
B
evi
C
okulu
Soru 8

“ ……………………..yeni yeni bilgiler öğrendik. “ Yandaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
evde
B
okulda
C
sırada
Soru 9

“ İkinci sınıfta ………………………….yeri değişti. “ Yandaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
sınıfımızın
B
okulumuzun
C
bahçemizin
Soru 10

“ Önümüzde daha uzun……………………..okul hayatımız var. “ Yandaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
günler
B
yıllar
C
tatiller
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.