interaktiftest

Online Test Çöz

İnteraktif Eğitim

TEBRİKLER

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız Aşağıdaki Gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Okulla ilgili günlük işleri öncelik sırasına koymalıyız.
B
Ödevlerimizi zamanında yapmasak ta olur.
C
Ders araç-gereçlerimizi özensiz kullanabiliriz.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kişisel eşyamızdır?

A
Sıra
B
Yazı tahtası  
C
Kalemtıraş     
Soru 3

Okulda aşağıdaki eşyalardan hangisi kullanılmaz?

A
Projeksiyon
B
Bilgisayar  
C
Bulaşık Makinesi   
Soru 4

Bu yıl Sınıf Başkanlığı için aday olan Eren Öz, Sınıf Başkanı seçildi. Arkadaşları ona gizli oy verdiler.
Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?

A
Demokrasi
B
Krallık
C
Padişahlık
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sınıfta uymamız gereken kurallardan birisidir?

A
Yanlış cevap veren arkadaşımıza kızmak.
B
Sofrayı toplarken annemize yardım etmek.
C
Parmak kaldırarak söz almak.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi okul kurallarından birisi değildir?

A
Duvarları çizmemek.
B
Koridorlarda koşmamak.
C
Okula zamanında gitmemek.
Soru 7

Okul çantasını zamanında hazırlamamış bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini söylemiş olabilir?

A
Dün derslerime çok çalıştım.
B
Türkçe kitabım ve kalemlerim evde kalmış.
C
Bütün görevlerimi zamanında yaparım.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi okul kurallarının yararlarından biri değildir?

A
Başarılı olmamıza katkı sağlar.
B
Düzen ve disiplini sağlar.
C
Faydası olmayan kurallardır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi okul kuralı değildir?

A
Bayrak törenlerine katılmak
B
Okula zamanında gelmek  
C
Düzenli olarak banyo yapmak
Soru 10

Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?

A
Sınıfın duvarlarını kirletmemek
B
Sıralarımızın üzerini çizmek
C
Sıralarımızı özenli kullanmak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.