interaktiftest

Online Test Çöz

TEBRİKLER.

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
       
 • Tepsideki kurabiyelerin sayısını bulmamızı sağlayan işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A
4 X 6 =
B
4 X 5 =
C
4 X 4 =
Soru 2
12 fındığı ikişer ikişer paylaştırırsak kaç kişiye veririz?
A
7
B
8
C
6
Soru 3
 • 25, 30, 35, A , 45, 50 sayı örüntüsünü inceleyiniz.
Örüntüde “A” yerine hangi sayı gelmelidir?
A
55
B
40
C
60
Soru 4
Sınıfımızda 4 tane pencere var. Her pencereye 3 tane bayrak astık. Pencerelere toplam kaç bayrak astık?
A
14
B
12
C
20
Soru 5
15 elma 3 tabağa eşit olarak paylaştırılıyor. Her tabağa kaç tane elma düşer?
A
5
B
3
C
4
Soru 6
Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu en fazladır?
A
7 x 2 = ......
B
5 x 6 = ......
C
8 x 3 = ......
Soru 7
Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır?
A
6 X 5 = 30
B
25 + 12 = 47
C
35 : 5 = 7
Soru 8
30’dan geriye doğru üçer ritmik sayınız. 15’den sonra hangi sayı gelir?
A
12
B
21
C
9
Soru 9
30, 27, 24, 21, 18, 15 örüntüsünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
A
4’er ritmik sayma.
B
3’er ritmik sayma.
C
3’er geri sayma.
Soru 10
65’ten geriye doğru beşer ritmik sayınız. 35’ten sonra hangi sayı gelir?
A
25
B
40
C
30
Soru 11
 • 3, 6, 9, 12, 15, , 21, 24 sayı örüntüsünü inceleyiniz.
Örüntüde yerine hangi sayı gelmelidir?
A
20
B
19
C
18
Soru 12
6 x 3 çarpma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A
18
B
24
C
30
Soru 13
Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır?
A
25 : 5 = 5
B
40 – 19 = 11
C
25 + 15 = 40
Soru 14
     
 • Yanda modelle verilen çarpma işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
3 x 4
B
2 x 4
C
4 x 3
Soru 15
28 24 16 12 4 yandaki örüntüde ile gösterilen yere sırasıyla aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi gelmelidir?
A
20-8
B
28-16
C
8-20
Soru 16
20 fındığı dörder dörder paylaştırırsak kaç kişi fındık almış olur?
A
4
B
3
C
5
Soru 17
 1. 16 bilyeyi dörderli gruplandırırsak ............ grup olur.
 2. 9 ekmeği üçerli gruplandırırsak ............ grup olur.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki soruların cevaplarından birisi değildir?
A
4
B
3
C
5
Soru 18
 • a. 50 + 30
 • b. 23 + 25
 • c. 10 + 70
 • d. 15 + 12
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki işlemlerin sonuçlarından birisi değildir?
A
27
B
30
C
80
Soru 19
 1. 70 – 20
 2. 60 – 30
 3. 80 – 40
 4. 80 – 30
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki işlemlerin sonuçlarından birisi değildir?
A
50
B
20
C
40
Soru 20
12 tane misketi 2 çocuğa eşit paylaştıralım. Her çocuğa kaç misket düşer?
A
6
B
4
C
5
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.