interaktiftest

Online Test Çöz

İnteraktif Eğitim

TEBRİKLER

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız Aşağıdaki Gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Lider, bir gruba öncülük eden kişidir.
B
Liderler seçimle iş başına gelirler.
C
Liderlerin sorumlulukları vardır.
Soru 2
Ailede aşağıdakilerden hangisi lider olamaz?
A
Baba
B
Anne
C
Öğretmen
Soru 3
Ailemizde aşağıdaki hangi konu ilgili liderlik yapamayız?
A
Kardeşimizle oynarken.
B
Yemek pişirirken.
C
Dolabımızı düzenlerken.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Lider cesaretli olmalıdır.
B
Lider asla hata yapmaz.
C
Lider kendine güvenmeli.
Soru 5
Ailemizde aşağıdaki hangi konu ilgili liderlik yaparız?
A
Anne ve babamızın işine karar vermek.
B
Araba kullanmak.
C
Çiçeklerle ilgilenmek.
Soru 6
Aşağıdaki ifadelerden hangisi liderlik değildir?
A
Ailede alışveriş görevi yapmak liderliktir.
B
Çocuklar ailede liderlik görevi alabilirler.
C
Oyunu yönetmek liderliğe örnektir.
Soru 7
Ailemizde aşağıdaki hangi konu ilgili liderlik yapamayız?
A
Odamızı düzenlemek.
B
Evimizi boyamak.
C
Kardeşlerimiz arasındaki anlaşmazlıkları gidermek için.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Liderlik yaptığım bir konuda herkesin benim fikrimi kabul etmesi gerekir.
B
Evde her konuda liderlik yapabilirim.
C
Bir konuda lider olabilmek için o konuda bilgili olmak gerekir.
Soru 9
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Çocuklar on yaşından sonra lider olabilirler.
B
Liderler, bireylerin fikrine saygılı olur.
C
Çocuğun ailede liderlik yapabilmesi için çalışması gerekir.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi okulda liderlik rolünü üstlenmiştir?
A
Başbakan
B
Müdür
C
Hizmetli
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.