interaktiftest

Online Test Çöz

İnteraktif Eğitim

TEBRİKLER

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız Aşağıdaki Gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Meslekler bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkmıştır.
B
Hakimler, adalet alanında çalışan insanlardır.
C
Bazı mesleklerin hiç önemi yoktur.
Soru 2

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Öğretmenler sağlık alanında çalışan insanlardır.
B
Yaşamamızı sürdürebilmek için bir mesleğe ihtiyacımız vardır.
C
Meslekler hiçbir zaman yok olmazlar.
Soru 3

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Teknolojinin ilerlemesi ile yeni yeni meslekler ortaya çıkar.
B
Hemşireler eğitim alanında çalışırlar.
C
Pilotluk, doktorluktan daha önce ortaya çıkmıştır.
Soru 4

“………………………bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkmışlardır.“ Yandaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
dersler
B
meslekler
C
yiyecekler
Soru 5

“ ……………………….ilerlemesi ile yeni meslekler ortaya çıkar. “ Yandaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
Zamanın
B
Yolların
C
Teknolojinin
Soru 6

“ Sebze ve meyve gibi gıdalarımızı………………………….alırız. “ Yandaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
okuldan
B
eczaneden
C
manavdan
Soru 7

“ Polisler bizim……………………………..için çalışırlar. “ Yandaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
eğitimimiz
B
sağlığımız
C
güvenliğimiz
Soru 8

“ ……………………………eğitim alanında hizmet veren insanlardır. “ Yandaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
doktorlar
B
öğretmenler
C
mühendisler
Soru 9

“ Doktorlar…………………………….de çalışırlar. “ Yandaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
sağlık
B
inşaat
C
eğitim
Soru 10

“ Meslekler olmasaydı…………………………..karşılayamazdık. “ Yandaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
gelirlerimizi
B
ihtiyaçlarımızı
C
giderlerimizi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.