interaktiftest

Online Test Çöz

TEBRİKLER.

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
  Yandaki nesne aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisi ile adlandırılır?
A
Küp
B
Koni
C
Küre
Soru 2

         

Yukarıdaki resimde 3 rakamı ile gösterilen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yüzey
B
Ayrıt
C
Köşe
Soru 3
           
Yukarıdaki resimde ayrıtları gösteren rakamlar hangileridir?
A
1 ve 6
B
2,4ve 5
C
3 ve 8
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisinin yüzü daha fazladır?  

A
A
B
B
C
C
Soru 5
             Yandaki geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir?
A
Dikdörtgen prizma
B
Küp
C
Kare prizma
Soru 6
          Yandaki nesne aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisi ile adlandırılır?
A
Koni
B
Küre
C
Silindir
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi “silindir” olarak adlandırılır?

 

A
B
B
C
C
A
Soru 8
      Yandaki nesne aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisi ile adlandırılır?
A
Kare prizma
B
Silindir
C
Üçgen pirizma
Soru 9
           
Yukarıdaki resimde geometrik cisimlerin köşelerini gösteren rakamlar hangileridir?
A
2,4ve 5
B
3 ve 8
C
1 6 ve 7
Soru 10
      Yandaki şekilde mavi çizgi ile gösterilen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yüz
B
Köşe
C
Ayrıt
Soru 11
Üçgen prizmanın kaç tane yüzü vardır?
A
5
B
9
C
12
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisini tüm yüzleri birbirine eşittir?
A
Silindir
B
Küp
C
Küre
Soru 13
          Yandaki şekilde kırmızı nokta ile gösterilen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ayrıt
B
Köşe
C
Yüz
Soru 14
      Yandaki geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Üçgen prizma
B
Küp
C
Kare prizma
Soru 15
Küpün kaç tane ayrıtı vardır?
A
6
B
8
C
12
Soru 16
               

Aşağıdakilerden hangisinin ayrıtı vardır?

A
B
B
C
C
A
Soru 17
           
Yukarıdaki resimde geometrik cisimlerin yüzlerini gösteren rakamlar hangileridir?
A
3 ve 8
B
1 ve 6
C
2,4 ve 5
Soru 18
                Yukarıdaki resimde 6 rakamı ile gösterilen aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Yüzey
B
Ayrıt
C
Köşe
Soru 19
           
Yukarıdaki resimde 4 rakamı ile gösterilen aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Ayrıt
B
Yüzey
C
Köşe
Soru 20
      Yandaki geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir?
A
Küp
B
Dikdörtgen prizma
C
Kare prizma
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.