interaktiftest

Online Test Çöz

İnteraktif Eğitim

TEBRİKLER

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız Aşağıdaki Gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin ilerlemesiyle günümüzde daha az yapılan mesleklerdendir?
A
Polislik
B
Eczacılık
C
Terzilik
Soru 2
  • * Bakırcılık
  • * Demirci
  • * Eczacılık
Yukarıdaki mesleklerden kaç tanesi günümüzde önemi yitirmiştir?
A
3
B
2
C
1
Soru 3
Arda geçmişte ve günümüzde kabul gören meslekleri karşılaştıracaktır. Bunun için aşağıdaki bilgilerden hangisine ihtiyacı yoktur?
A
Mesleği nerede yaptığına.
B
Meslek sahiplerinin yaptıkları işlere.
C
Mesleğe ait araç gereçlere.
Soru 4
Geçmişte kabul gören mesleklerin günümüzde daha az kabul görmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A
Makineleşmenin artması
B
İnsan emeğine değer verilmemesi
C
Teknolojinin ilerlemesi
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin ilerlemesiyle günümüzde daha az yapılan mesleklerdendir?
A
Doktorluk
B
Öğretmenlik
C
Demircilik
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi geçmişte kabul gören mesleklerdendir?
A
Doktorluk
B
Çömlekçilik
C
Mimarlık
Soru 7
Aşağıdaki mesleklerden hangisi gün geçtikçe önemini yitirmektedir?
A
Çömlekçilik
B
Doktorluk
C
Mühendislik
Soru 8
Atların ayaklarının altına uygun demir yapan ve bu demiri atın ayağının altına yerleştiren kişilere ne denir?
A
Nalbant
B
Veteriner
C
Jokey
Soru 9
Aşağıdaki mesleklerden hangisi diğerlerinden daha eskidir?
A
Pilotluk
B
Mimarlık
C
Terzilik
Soru 10
Çeşitli ihtiyaçlar ve bilimsel gelişmeler yeni mesleklerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu mesleklerden birine örnektir?
A
Halı dokumacılığı
B
Pilotluk
C
Kalaycılık
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.