interaktiftest

Online Test Çöz

İnteraktif Eğitim

TEBRİKLER

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız Aşağıdaki Gibidir.
Soru 1
Ayla, oyun oynarken annesinin çok sevdiği bir vazoyu kırmıştır. Bu durumda ayla aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Vazoyu yapıştırıp yerine koymalı ve kırdığını söylememelidir.
B
Annesine vazoyu kardeşinin kırdığını söylemelidir.
C
Annesine vazoyu yanlışlıkla kırdığını ve üzgün olduğunu söylemelidir.
Soru 2
Aşağıdaki davranışlardan hangisi aile bireyleri arasındaki karşılıklı güven duygusunu güçlendirir?
A
Yalan söylememek.
B
Annemize yardım etmek.
C
Büyüklere saygılı olmak.
Soru 3
Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin davranışı aile içinde güven duygusunu geliştirir?
A
Arda- Aileme her zaman doğruyu söylerim.
B
Berat – Bir hata yaptığımda bunu herkesten saklarım.
C
Berfin - Üzüldüğüm zaman bunu aileme belli etmem.
Soru 4
I- Yalan söyleyenlere ............... . II-Dürüst insanlara ........... . III- Taraf tutan arkadaşlarıma ........... . Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde boş bırakılan yere "güvenmem" sözcüğü getirilmelidir?
A
I ve III
B
II ve III
C
I, II ve III
Soru 5
Okula giderken tanımadığımız biri arabasıyla yanımızda durdu. Bizi okula kadar götürebileceğini söyledi. Bu durumda aşağıdakilerden hangisini yapmamız doğru olur?
A
Diğer arkadaşlarımızın da gelip gelmeyeceğini sormamız.
B
İstemediğimizi söyleyip oradan uzaklaşmamız.
C
Arabaya binip okulumuzun yerini tarif etmemiz.
Soru 6
Aile bireyleri birbirlerine nasıl davranmamalıdır?
A
Öfkeli
B
Saygılı
C
Hoşgörülü
Soru 7
Aşağıdaki davranışlardan hangisini yapan insanlara karşı güvenimiz azalır?
A
Taraf tutmayan
B
Yalan söyleyen
C
Çevreyi kirletmeyen
Soru 8
Boran'ın arkadaşlarından hangisinin yapmış olduğu davranış Boran'ın o arkadaşına karşı güven duygusunu güçlendirir?
A
İrem – Yalan söylemem.
B
Enes – Başkalarının eşyalarını izin istemeden kullanırım.
C
Azra – Verdiğim sözleri yerine getirmem.
Soru 9
Aşağıdaki davranışlardan hangisini yapan insanlara karşı güvenimiz artar?
A
Doğruyu söyleyen.
B
Yalan söyleyen.
C
Başkalarının eşyalarını izinsiz alan.
Soru 10
“Elif, Özkan ve Ezgi kardeştir. Evde yalnızken top oynadılar. Oynarken top aynaya çarptı ve ayna kırıldı. Özkan, anne ve babası gelmeden yenisini almayı önerdi. Ezgi, babasına doğruyu anlatmayı önerdi. Elif de komşunun çocuğu kırdı demelerini önerdi.” Yukarıdaki metinde kimin söylediğini yapmak doğru bir davranış olur?
A
Ezgi
B
Elif
C
Özkan
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.