interaktiftest

Online Test Çöz

İnteraktif Eğitim

TEBRİKLER

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız Aşağıdaki Gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün önderliğinde sahip olduğumuz hak ve özgürlüklerden değildir?
A
Seçme ve seçilme hakkı.
B
Seyahat özgürlüğü.
C
Oyun oynama hakkı.
Soru 2
Okulda aşağıdaki haklarımızdan hangisini kullanıyoruz?
A
Seçme ve seçilme hakkı.
B
Seyahat etme hürriyeti.
C
Öğrenim görme ve eğitim hakkı.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün önderliğinde sahip olduğumuz hak ve hürriyetlere örnektir?
A
Çevremizi temiz tutmak.
B
Seçimlerde oy kullanmak.
C
Vergi vermek.
Soru 4
Çocuk hakları ile ilgili olarak hangi seçenekteki ifade doğrudur?
A
Eğitim verme hakkı
B
Fikirlerini korkmadan söyleyebilme hakkı
C
Seçme ve seçilme hakkı
Soru 5
Çocuk hakları ile ilgili olarak hangi seçenekteki ifade yanlıştır?
A
Bir işte çalıştırılma hakkı
B
Eğitim alma hakkı
C
Fikirlerini korkmadan söyleyebilme hakkı
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet yönetiminin sonuçlarındandır?
A
Seçimlere katılmak
B
Gazete okumak
C
Okula gitmek
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün önderliğinde kazandığımız hak ve hürriyetlerden birisi değildir?
A
Barınma hakkı.
B
Seçme ve seçilme hakkı.
C
Haberleşme ve seyahat etme hakkı.
Soru 8
2.sınıfa giden Naz aşağıda verilen haklardan hangisini kullanır?
A
Oyun oynama hakkı.
B
Seçme ve seçilme hakkı.
C
Eğitim alma hakkı.
Soru 9
İstediğimiz gibi dolaşmak ve geziler yapmak hangi hakkımızla ilgilidir?
A
Seçme ve seçilme hakkı
B
Öğrenim görme ve eğitim hakkı
C
Seyahat etme hürriyeti
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi yönetime katılma ile ilgili bir haktır?
A
Seyahat etme hakkı.
B
Seçilme hakkı.
C
Haberleşme hakkı.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.