interaktiftest

Online Test Çöz

İnteraktif Eğitim

TEBRİKLER

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız Aşağıdaki Gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Mustafa Kemal’in en büyük hayali asker olmaktı.
B
Babası, Mustafa Kemal’in mahalle mektebine gitmesini istiyordu.
C
Mustafa Kemal ilk olarak Şemsi Efendi İlkokuluna gitti.
Soru 2

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mustafa Kemal, çok çalışkan bir öğrenciydi.
B
Annesinden habersiz Selanik Asker Rüştiyesini kazandı.
C
Askeri Rüştiyeyi bitirdikten sonra subay olarak orduya katıldı.
Soru 3

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mustafa Kemal, 1938’de İstanbul’da vefat etti.
B
Mustafa Kemal, 1881’de Selanik’te dünyaya geldi.
C
Mustafa Kemal’in ablasının adı Makbule Hanım’dır.
Soru 4

”Atatürk’ün annesinin adı……………………….hanımdır. “ Yandaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
Zübeyde
B
Makbule
C
Naciye
Soru 5

” Mustafa Kemal, ilk önce……………………..mektebine gitti. “ Yandaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
Selanik Mülkiye Rüştiyesi
B
Şemsi Efendi
C
Mahalle
Soru 6

” Babasının istediği okul ………………………….okuluydu. “ Yandaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
Askeri Rüştiye
B
Mahalle Mektebi
C
Şemsi Efendi
Soru 7

” Selanik Askeri Rüştiyesinin ardından, Manastır Askeri ……………………….gitti. “ Yandaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
rüştiyesi
B
idadisi
C
akademisi
Soru 8

” Harp ………………………….bitirdikten sonra subay olarak orduya katıldı. “ Yandaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
idadisini
B
rüştiyesini
C
akademisini
Soru 9

”Mustafa Kemal’in en büyük hayali ……………………….olmaktı. “ Yandaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
doktor
B
mimar
C
asker
Soru 10

” Mustafa Kemal, çok ……………………….bir öğrenciydi. “ Yandaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

A
çalışkan
B
kıskançlık
C
başarılı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.