interaktiftest

Online Test Çöz

İnteraktif Eğitim

TEBRİKLER

Sınavı Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız Aşağıdaki Gibidir.
Soru 1
“Tüm aile bireyleri, evimizdeki kaynakları ………………………… kullanır.“cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Tutumlu
B
Düzenli
C
Saygılı
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi 2.sınıf öğrencisinin evde yapabileceği işlerden birisi değildir?
A
Yatağını toplamak.
B
Dağılan eşyaları toplamak.
C
Tüm evi temizlemek.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi evdeki işlerin en kısa zamanda yapılmasını sağlar?
A
Planlama
B
Yardımlaşma
C
Kurallar
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Herkes ev dışında kendi işini ve görevini yerine getirir.
B
Evde bütün işleri anne yapar.
C
Evde işler işbirliği ile yapılır.
Soru 5
“Evimizin temiz ve ………………… kalmasına hepimiz özen gösteririz.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Düzenli
B
Saygılı
C
Tutumlu
Soru 6
Ailede iş bölümü yapılırken küçük çocuklara da iş verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Çocuğun kendisini önemli ve değerli hissetmesini sağlamak
B
Çocuğun daha çabuk büyümesini sağlamak
C
Çocuğun güven duygusunu azaltmak
Soru 7
“Ev işleri, tüm aile bireylerinin katılımıyla …………………………… içinde yapılır” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
İşbirliği
B
Sorumluluklarını
C
Demokratik
Soru 8
“Büyük küçük tüm aile bireyleri birbirlerine ………………………davranırlar.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
Saygılı
B
Tutumlu
C
Düzenli
Soru 9
Evde işlerin birlikte yapılması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A
Saygı
B
Tutumluluk
C
İşbirliği
Soru 10
“Tüm bireyler, görev ve …………………… zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirirler.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
İşbirliği
B
Sorumluluklarını
C
Demokratik
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.