İnteraktif 7.Sınıf İngilizce Çalışmaları


Etkileşimli Eğitim
www.interaktiftest.com

 

"Öğrenci ve öğretmenin buluştuğu adres"


Aktif Eğitim-Aktif Öğrenme
 
ONLİNE TEST ÇÖZ                                   ETKİNLİK İNDİR

KONU ANALİZİ

ÜNİTE I
1. Lesson One 
2. The Present Continuous Tense (fiimdiki Zaman) 
3. Time Expressions (Zaman Deyimleri) 
4. now : flimdi, 
5. at the moment : fiu anda 
1.Ünite Değerlendirme Testi

ÜNİTE II
1. The Present Simple Tense (Genifl Zaman) 
2. Time Expressions (Zaman Sözcükleri) 
3. Every day: her gün, 
4. every week: her hafta, 
5. every month: her ay; 
6. Possitive, Negative, Question forms 
7. Frequency Adverbs (Sıklık Zarfları) ; 
2.Ünite Değerlendirme Testi

ÜNİTE III
1. The Future Tense (Gelecek Zaman) 
2. will, be going to yapıları 
3. Time Expressions (Zaman Sözcükleri) 
3.Ünite Değerlendirme Testi

ÜNİTE IV
1. The Past Tense (Was-Were To be yardımcı fiilinin di’li geçmifl zaman) 
2. Possitive, Negative, Question forms 
3. Time Expressions (Zaman Sözcükleri)
4.Ünite Değerlendirme Testi

 

ÜNİTE V
1. The Simple Past Tense (di-li geçmifl zaman) 
2. Time Expressions (Zaman Sözcükleri) 
3. Fiillerin 2. halinin kullanılıflı 
4. “Did” yapısı; 
5. Possitive, Negative, Question forms 
6. Objective Pronouns: Nesnel Kifli Zamirleri 
7. Reflexive Pronouns: Dönüfllülük zamirleri .
5.Ünite Değerlendirme Testi

 

ÜNİTE VI
1. “used to” kalıbının kullanılıflı 
2. Possitive, Negative, Question forms
6.Ünite Değerlendirme Testi

ÜNİTE VII
1. Adverbs and adjectives (zarflar / sıfatlar)
7.Ünite Değerlendirme Testi

 

ÜNİTE VIII
2. Sıfatların “Comparative ve Superlative” hâlleri
8.Ünite Değerlendirme Testi

 

ÜNİTE IX
3. As…. as 
4. Different from 
5. The same as 
6. Similar to kalıbı .
9.Ünite Değerlendirme Testi

 

ÜNİTE X
1. Must 
2. Have to 
3. Has to 
4. Should yapıları
10.Ünite Değerlendirme Testi

ÜNİTE XI
1. Can 
2. Could 
3. May yapıları 
4. Would like to
11.Ünite Değerlendirme Testi

 

ÜNİTE XII
1. Imperatives (Emir cümleleri)
12.Ünite Değerlendirme Testi

ÜNİTE XIII
1. Prepositions of Place and Directions
13.Ünite Değerlendirme Testi

 

ÜNİTE XIV
1. After, before, while, when, so, because yapıları
14.Ünite Değerlendirme Testi

ÜNİTE XV
1. Let’s, Shall we, Why don’t? .
15.Ünite Değerlendirme Testi

 

ÜNİTE XVI
1. Comparison of Adjectives (Sıfatların Kıyaslanması) 
2. Conditionals TypeIı (fiartlı cümleler 2. Tip)
16.Ünite Değerlendirme Testi