İnteraktif 8.Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışmaları


Etkileşimli Eğitim
www.interaktiftest.com

 

"Öğrenci ve öğretmenin buluştuğu adres"


Aktif Eğitim-Aktif Öğrenme
 
ONLİNE TEST ÇÖZ                                   ETKİNLİK İNDİR

KONU ANALİZİ

ÜNİTE 1: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM
1. Mitoz 
2. Kalıtım
3. Mayoz
4. DNA ve Genetik Kod
5. Adaptasyon ve Evrim

ÜNITE 2: KUVVET VE HAREKET
1. Kaldırma Kuvvet
2. Bazı Cisimler Neden Yüzer?
3. Basınç

ÜNITE 3: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
1. Elementlerin Sınıflandırılması
2. Kimyasal Bağlar
3. Kimyasal Tepkimeler
4. Asitler Bazlar
5. Su Arıtımı

ÜNITE 4: SES
1. Ses Dalgaları
2. Sesin Özellikleri
3. Müzik ve Fen
4. Ses Bir Enerji Türüdür

ÜNİTE 5: MADDENİN HALLERİ VE ISI
1. Isı ve Sıcaklık
2. Enerji Dönüşümleri ve Öz ısı
3. Maddenin Halleri ve Isı Alışverişi
4. Erime - Donma ve Buharlaşma -Yoğuşma Isısı
5. Isınma - Soğuma Eğrileri

ÜNİTE 6: CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ
1. Besin Zincirinde Enerji Akışı
2. Madde Döngüleri
3. Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm

ÜNİTE 7: YAŞAMIMIZDA ELEKTRİK
1. Elektrik Akımının Manyetik Etkileri
2. Elektrik Enerjisi Isıya Dönüşür
3. Elektrik Araçlarının Gücü

ÜNİTE 8: DOĞAL SÜREÇLER
1. Evren ve Dünyamız Nasıl Oluştu?
2. Yer Kabuğunu Etkileyen Levha Hareketleri
3. Sıcaklık Farkından Kaynaklanan Hava Olayları