İNTERAKTİF TESTLER

1 ) Boş olan bir havuzu iki musluktan birincisi 4 saatte , ikincisi 12 saatte doldurabiliyor. İkisi birlikte açılırsa havuz kaç saatte dolar?
A) 1      B) 2            C) 3            D) 4


2 ) Boş bir havuzu üç musluktan birincisi 10 saatte , ikincisi 15 saatte , üçüncüsü 30 saatte doldurabiliyor. Havuzun yarısı dolu iken üç musluk birlikte açılırsa havuz kaç saatte dolar?
A) 5          B) 4           C) 3/2        D) 5/2


3 ) Boş bir havuzu iki musluktan birincisi 16 saatte , ikincisi ise 20 saatte doldurabiliyor. Havuzun dibindeki başka bir musluk ise dolu bir havuzu 10 saatte boşaltıyor. Muslukların üçü aynı anda açıldığında boş bir havuz kaç saatte dolar?
A) 80          B) 70          C) 60        D) 50


4 ) Bir havuzu birinci musluk 2/3 ünü 6 saatte , ikinci musluk 1/5 ini 3 saatte doldurursa ikisi birlikte havuzun 8/9 unu kaç saatte doldurur?
A) 3         B) 4               C) 5            D) 6


5 ) Boş bir havuzu bir havuzu bir musluk 12 saatte dolduruyor, havuzun dibindeki başka bir musluk ise dolu bir havuzu 9 saatte boşaltıyor. Havuz dolu iken iki musluk aynı anda birlikte açılırsa havuzun yarısı kaç saatte boşalır?
A) 18       B) 20              C) 30           D) 24


6 ) A ve B muslukları boş havuzu sırasıyla 24 ve 48 saatte doldurmaktadır. İkisi birlikte açıldığında havuzun 1/4 kaç saatte dolar?
A) 3         B) 4                C) 5           D) 6


7 ) Aynı kapasitedeki 5 musluk bir havuzu 24 saatte doldurabiliyor. Havuzun 20 saatte dolması için en az kaç musluk daha eklenmelidir?
A) 1          B) 2              C) 3            D) 4


8 ) Bir havuzu birinci musluk 4 saatte ikinci musluk 5 saatte doldurabiliyor. Havuzun dibindeki bir musluk ise dolu bir havuzu 6 saatte boşaltıyor. İkinci ve üçüncü musluk kapalıyken birinci musluk açılıyor ve 2 saat sonra diğer musluklar açılıyor. Havuz dolduğunda 3. musluk kaç saat açık kalmıştır?
A) 40/13             B) 21/11            C) 30/17            D) 10/13


9 ) Akıtma hızı diğerinin 4 katı olan muslukların ikisi beraber havuzu 20 saatte doldurduğuna göre , yavaş akan musluk havuzun yarısını kaç saatte doldurur?
A) 60            B) 50            C) 20                 D) 15


10 ) Her gün bir önceki günün yarısı kadar su akıtabilen bir musluk bir havuzu 3 günde doldurabiliyor. Buna göre 2. günün sonunda havuzun ne kadarı dolmuştur?
A) 3/5                B) 4/5               C) 3/4              D) 6/7

 


11 )
Yukarıdaki şekilde K ve L muslukların akıttıkları su miktarları verilmiştir. Buna göre ikisi birlikte 175 m lük havuzu kaç dakikada doldururlar?
A) 12         B) 15             C) 18           D) 21


12 ) Bir havuzu birinci musluk 10 saatte ,ikinci musluk 15 saatte , havuzun yarısında bulunan bir musluk ise dolu bir havuzu 12 saatte kendi seviyesine getiriyor.muslukların üçü aynı anda birlikte açıldığında havuz kaç saatte dolar?
A) 51/7               B) 17/5                 C) 23/9           D) 7

13 ) Bir işin tamamını Ayşe 15 günde , Fatma 10 günde bitirebilmektedir. Buna göre işin tamamını birlikte kaç günde yaparlar?
A) 6                   B) 5              C) 4               D) 3


14 ) Aynı kapasitede çalışan 3 işçi bir işi 20 günde yapabiliyorsa 5 işçi aynı işi kaç günde yapabilir?
A) 10                B) 12               C) 15             D) 18


15 ) Ahmet bir işin 2/3 ünü 4 günde, Doğan aynı işin 3/5 ini 9 günde bitirebilmektedir. Buna göre işin tamamını birlikte kaç günde yaparlar?
A) 10                  B) 15/7              C) 15             D) 30/7


16 ) Sena ile Ömer bir işi birlikte 12 günde bitirebiliyorlar. Sena aynı işi tek başına 36 günde yapabiliyor. Ömer aynı işi tek başına kaç günde yapar?
A) 14                B) 16                   C) 18             D) 24


17 ) Bir işi Zeynep tek başına 8 günde, Leyla ise 18 günde yapabiliyor. 4 gün birlikte çalıştıktan sonra Zeynep işten ayrılıyor. Buna göre Leyla geride kalan işi kaç günde bitirir?
A) 8                B) 6                         C) 5             D) 4


18 ) Gaffur bir işi tek başına 12 günde , Burhan aynı işi tek başına 6 günde bitirebiliyor. İkisi birlikte işin tamamını kaç günde yaparlar?
A) 6                B) 4                       C) 3                  D) 2


19 ) Üç işçi birlikte bir işi 4 günde bitiriyor. Birinci işçi bu işi tek başına 12 günde, ikinci işçi 18 günde bitirdiğine göre , üçüncü işçi kaç günde bitirir?
A) 9                B) 10                 C ) 12                       D) 15


20 ) 30 işçi bir işin 2/3 ünü 10 günde bitiriyor. İşin geri kalan kısmının 3 günde bitebilmesi için bu işçilere (aynı kapasitede) kaç işçi eklenmelidir?
A) 5                 B) 10                     C) 15              D) 201 : C
2 : D
3 : A
4 : C
5 : A
6 : B
7 : A
8 : C
9 : B
10 : D
11 : B
12 : D
13 : A
14 : B
15 : D
16 : C
17 : C
18 : B
19 : A
20 : D


 

 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER