İNTERAKTİF TESTLER

1 ) toplamının sonucu kaçtır?
A)
B)
C)
D)

2 ) İfadesinin sonucu kaçtır?
A) 3/10           B) 1/10                C) 7/10              D) 9/10


3 ) ifadesinin sonucu kaçtır?
A) -1/12           B) 1/6                  C) -1/6              D) 1/12


4 ) çarpımının sonucu kaçtır?
A) 1                  B)                      C)                   D)


5 ) işleminin sonucu kaçtır?
A)
B)
C)
D) 2


6 ) ifadesinin hesaplanabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaklaşık değerinin bilinmesi gerekir?
A)
B)
C)
D)


7 )
A)
B) 2
C)
D) 6


8 ) ifadesinin sonucu kaçtır?
A) 1              B) 2               C) -2                 D)


9 ) ise x kaçtır?
A) -1            B) -2            C) -3                  D) -4


10 ) ifadesinin en sade şeklini bulunuz?
A) 1               B) -1            C)                    D)

 


11 ) denkleminin çözüm kümesini bulunuz?
A)
B)
C)
D)


12 ) ifadesinin en sade şekli nedir?
A)
B)
C)
D)

13 ) toplamının sonucu kaçtır?
A)
B)
C)
D)


14 ) İfadesinin sonucu kaçtır?
A) 3/10      B) 1/10        C) 7/10            D) 9/10


15) ifadesinin sonucu kaçtır?
A) -1/12          B) 1/6           C) -1/6          D) 1/12


16) çarpımının sonucu kaçtır?
A) 1         B)            C)                 D)


17) işleminin sonucu kaçtır?
A)
B)
C)
D) 2


18 ) ifadesinin hesaplanabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaklaşık değerinin bilinmesi gerekir?
A)
B)
C)
D)


19 )
A)
B) 2
C)
D) 6


20) ifadesinin sonucu kaçtır?
A) 1                 B) 2              C) -2                D)

 

1 : B
2 : A
3 : D
4 : A
5 : D
6 : C
7 : D
8 : C
9 : D
10 : B
11 : B
12 : B
13: B
14 : A
15: D
16 : A
17 : D
18: C
19 : D
20 : C

   

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER