İNTERAKTİF TESTLER

 
ONLİNE TEST 8/4

1.     a=√3, b=√5 olduğuna göre, √240 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 

      a)3ab                                       b)4ab                                        c)5ab                                         d)6ab

  

2.     (–1)¹º² + (–1)¹º¹ +(–1)¹ºº + (–9)º =?

 

             a)+2                                          b)+1                                        c)0                                              d)–1

 

3.     4.(2x+1)-5(x+3)+2.(4-x)=0 ise x kaçtır?

 

     a)3                                            b)5                                          c)7                                              d)11

 
 
 
 
 
 
4.     2x+3y=11     ise x kaçtır?

        3x+2y=14

 

            a)2                                             b)3                                          c)4                                              d)7

 

5.        Beş katının 11 fazlası, beş fazlasının 3 katına eşit olan sayı kaçtır?

 

            a)2                                             b)4                                          c)7                                              d)10

 

6.        3 kitap ile 2 defterin fiyatı 21 milyon lira, 2 kitap ile 5 defterin fiyatı ise 25 milyon liradır. Buna göre kitap   defterden kaç lira daha pahalıdır?

 

a)1                                             b)2                                          c)3                                              d)5

 

7.        Bir annenin yaşı üç çocuğun yaşları toplamından 16 fazladır. Kaç yıl sonra annenin yaşı çocukların yaşları  toplamına eşit olur?

 

  a)5                                              b)8                                        c)6                                                d)10

 

8.        995.1005 çarpımının sonucu aşağıdakilerden ha ngisidir?

 

a)10 6+1                  b)10 8-25                  c)10 8+25                                   d)10 6-25

9.        20 kişilik bir sınıftan bir başkan ve bir başkan yardımcısı kaç farklı şekilde seçilebilir?

 

a)20                                           b)39                                        c)380                                          d)400

 

10. Hacmi 27 cm3  olan bir küpün alanı kaç cm2  dir?

 

a)10                                           b)20                                        c)36                                            d)54

........

 

11-Sinx=3/5 ise Cosx+Tanx.Cotx =?

    A)4/5           B)6/5               C)7/5               D) 9/5

........

12-Yaşlarının ortalaması 15 olan 8 kişinin yaşları toplamı kaçtır?

     A)100         B)110              C)120              D)160

........

13-2 ile 8 in geometrik ortalaması nedir?

     A)3             B)4                  C)5                  D)16

........

14-2x+3y=5

   2x-y=1  denklem sisteminin çözümü olan (x,y) ikilisi nedir?

     A)(1,1)       B)(1,2)            C)(2,1)            D)(2,2)

........

15-2x=3y

    4x+2y=16 denklem sisteminin çözümü olan (x,y) ikilisi nedir?

      A)(2,3)      B)(3,2)            C)(1,3)                        D)(3,1)

........

16-Toplamları 14 olan iki sayının büyüğünün iki katından küçüğü çıkarılırsa 13 sayısı bulunuyor büyük sayı kaçtır?

      A)7            B)8                  C)9                  D)10

........

17-Gerçel sayılar üzerinde  * işlemi a*b=2a-3b+a.b şeklinde tanımlanıyor.Buna göre (1*2)*4 işleminin sonucu nedir?

       A)-18       B)-20              C)-22              D)-24

........

18-4 günde bir nöbet tutan bir hemşire ilk nöbetini Çarşamba  günü tutarsa bundan sonraki 10. nöbetini haftanın hangi günü tutar?

      A) Pazar    B)Pazartesi      C)Salı              D)Çarşamba

........

19-Un,yağ ve şeker sırasıyla 12,4,7 sayılarıyla orantılı olarak karıştırılıp 460 gr hamur elde ediliyor buna göre karışımdaki un miktarı nedir?

      A)240        B)210              C)180              D)120

........

20- a,b,c Sayıları sırasıyla 2,3,5 sayıları ile orantılıdır. 2a+5b-3c=16 ise a+2c kaçtır?

      A)24          B)32                C)36                D)48

 

 

 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER