İNTERAKTİF TESTLER

1)  Ali 150 cm boyunda, babası ise 180 cm boyundadır. Ali’nin gölgesi 60 cm iken babasının gölgesi kaç cm.dir?

A) 72 cm
B) 75 cm
C) 70 cm
D) 71 cm

2)   Bir baba ile oğlunun yaşları toplamı 79’dur. Yaşları arasındaki fark 39 olduğuna göre, baba kaç yaşındadır?

A) 29
B) 54
C) 59
D)108


3) 40 soruluk bir sınavda öğrenci ilk 12 soruyu doğru cevaplamıştır.Kalan  kaç tanesini doğru cevaplarsa ,yaptığı soruların sayısının  4/5i olur?
A)15    B)18     C)20       D)22

4) Tuğba okulda yapılan deneme sınavının sonuçlarına göre baştan 5’inci sondan ise 12’inci sırada yeralmıştır. Buna göre sınava kaç öğrenci katılmıştır?

A)  15         B)  16         C)  17         D)  18


5) 810 YTL 3, 5 ,7 ,12  olan 4 çocukarasında yaşları ile orantılı olarak paylaştırılırsa 7 yaşındaki çocuğun payı kaç  YTL  dir? 


A) 210     B) 180     C) 240      D) 180

6)  Bir çubuk 10 eşit parçaya bölünüyor. Her bir parçanın uzunluğu 1 cm daha kısa olsaydı bu çubuk 12 eşit parçaya bölünebilecekti. Buna göre çubuğun boyu kaç cm dir?

A) 55                   B) 60                  C) 65                      D) 72

7) Aynı noktadan aynı zamanda ters yönde hareket eden iki araç arasındaki uzaklık 5 saat sonra 605 km oluyor. Araçlardan birinin saatteki hızı 64 km olduğuna göre;  diğer aracın
saatteki hızı kaç km.dir?

A)56    B)59    C)57    D)58

8) Ayşe ve arkadaşları, evlerinin önünde yere olarak duran kavak ağacının üstünde mahsur kalan kedisi tekiri kurtarmak için, 8 metre uzunluğundaki bir merdiveni yer ile 45 derecelik açı yapacak şekilde kavak ağacına dayıyorlar, merdiven ayağının kavak ağacına olan uzaklığı kaç metredir.

A)1   B)2   C)3   D)4

9)Aşağıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur?

tanx.cotx=1
sinx.cosx=1
sinx.sinx+cosx.cosx=1
cosx=cot2x

A)1                       B)2                       C)3                     D)4

10) Bir torbada 4 beyaz ,8  siyah top vardır.Torbadan ardarda çekilen iki toptan birinin beyaz ,diğerinin siyah olma olasılığı nedir?

 A) 4/22       B)7/22         C)7/33     D)8/33

 

11) 3.(2x+1)-5=16 ise x=?

a)3          b)5           c)7         d)4

 

12) 3.(2x-3)-2.(1-3x)=1 ise x=?

a)-1         b)1            c)2         d)-2

 

13) 2x-5+3x=4+7x+13 ise x=?

a)9         b)-5          c)13         d)-11

 

14) 5.(3-2x)=15 ise x=?

a)0         b)1           c)2           d)3

 

15) 2.(5x+3)+8=34 ise x=?

a)-10       b)1           c)2            d)11

 

16)3 eksiğinin 7 katı 63 eden sayı kaçtır?

a) 15          b) 14          c)13       d)12

 

17) 5(x-2) = 3x-4 ise x=?

a)-2          b)4                c)-7          d)3

 

18) 2x-1=107 ise x=?

a)25           b)45              c)54       d)62

 

19) 2x+3=0 denkleminin kökü

3x+2a=3 denkleminin de kökü ise ‘a’ nedir?

a) 15/4          b)15/8              c)3/2                d)-15/4

 

20) 3x-(2-x)-4.(3-2x)=10 ise x=?

a)1                  b)-1                   c)2                  d)0

 

CEVAPLAR

1-A 2-C 3-C 4-B 5-A 6-B 7-C 8-B   9-B   10-D   11-A   12-B 13-D  14-A  15-C  16-D  17-D  18-C   19-A  20-C


 

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER