İNTERAKTİF TESTLER

1. Ege bölgesinin işgal edilmesinde Yunanlılara yardım etmek amacıyla Rumlar tarafından kurulan zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mavri Mira Cemiyeti
B) Pontus Cemiyeti
C) İngiliz Muhipler Cemiyeti
D) Kürt Tali Cemiyeti

2. Doğu Karadeniz de bir Rum devleti kurmayı hedefleyen zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mavri Mira Cemiyeti
B) Pontus Cemiyeti
C) İngiliz Muhipler Cemiyeti
D) Taşnak ve Hınçak Cemiyeti

3. Aşağıdaki Cemiyetlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Kürt Teali Cemiyeti
B) İslam Teali Cemiyeti
C) İngiliz Muhipler Cemiyeti
D) Kilikyalılar Cemiyeti

4. Aşağıdaki Cemiyetlerden hangisi Ermeniler adına faaliyet göstermiştir?
A) Mavri Mira Cemiyeti
B) Pontus Cemiyeti
C) İngiliz Muhipler Cemiyeti
D) Taşnak ve Hınçak Cemiyeti

5. Aşağıdaki zararlı cemiyetlerden hangisi yabancı kökenli değildir?
A) Mavri Mira Cemiyeti
B) Pontus Cemiyeti
C) İngiliz Muhipler Cemiyeti
D) Taşnak ve Hınçak Cemiyeti

6. Aşağıdakilerden hangisi Trabzon’da Rum Devleti kurmayı amaçlayan cemiyettir?
A)Pontus Rum Cemiyeti 
B)Mavri Mira Cemiyeti
C)Hınçakve Taşnak Cemiyeti 
D)İngiliz Muhipleri Cemiyeti

7. Aşağıda Anadolu’da kurulan zararlı cemiyetler ve faaliyetler gösterdikleri alanlar verilmiştir. Verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A)Pontus Rum Cemiyeti –Doğu Karadeniz
B)Mavri Mira Cemiyeti-İstanbul
C)İngiliz Muhipleri Cemiyeti-İstanbul
D)Hınçak ve Taşnak Cemiyetleri- Doğu Karadeniz

8. Pontuslu Rumlar’ın Karadeniz Bölgesinde Türkler’e saldırmaları,buna karşılık Türkler’in de kendilerini savunmak amacıyla karşı koyduklarını biliyoruz.itilaf devletlerinin bu karışıklıklar üzerine Osmanlı Hükümetine bölgedeki karışıklıkların bitirilmesini,aksi takdirde bölgenin işgal edileceğini bildirmesi, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi maddesiyle ilgili olabilir?
A)Osmanlı orduları terhis edilecek,bütün savaş gemilerine,ordunun araç ve gereçlerine el konulacak
B)Toros tünelleri İtilaf Devletlerinin kontrolüne bırakılacak
C)İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durumla karşılaşırlarsa önemli stratejik noktaları işgal edebileceklerdir
D)Bütün demiryolları İtilaf Devletlerinin denetimi altında olacak

9. Anadolu’da kurulmuş olan yararlı cemiyetler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Düşmana silahlı direnişle karşılık vermişlerdir. 
B) Tek elden yönetilmişlerdir.
C) Bölgesel kurtuluş yoluna gitmişlerdir. 
D) Hükümet tarafından desteklenmiştir.

10. Aşağıdaki cemiyetlerin hangisi diğerlerinden farklıdır?
A)Mavri Mira
B)Kürt Teali 
C)İslam Teali 
D)İngiliz Muhipler

11. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Adana ve çevresini düşman işgallerinden kurtarmak için kurulmuştur?
A) Milli Kongre Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) Redd-i İlhak Cemiyeti
D) Mavri Mira Cemiyeti

12. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi yararlı cemiyetlerdendir?
A) Mavri Mira 
B) Kilikyalılar 
C) Pontus 
D) İngiliz Muhipler Cemiyeti

13. Aşağıdakilerden hangisi Yunan işgalinden hemen önce İzmir’de vatansever gençler tarafından kurulan cemiyettir?
A) Milli Kongre Cemiyeti 
B) Mavri Mira Cemiyeti
C) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 
D) Redd-i İlhak Cemiyeti

14. Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerden biri değildir?
A) Trakya Paşaeli Cemiyeti
B) Milli Kongre Cemiyeti
C) Kilikyalılar Cemiyeti
D) Teali İslam Cemiyeti 

15. Adana ve çevresini işgallere karşı korumak amacıyla kurulan cemiyet hangisidir? 
A) Mavri Mira 
B)Milli Kongre Cemiyeti 
C) Trakya Paşaeli 
D) Kilikyalılar

16. Aşağıda isimleri verilen yararlı cemiyetlerden hangisi tüm yurdun haklarını savunmak amacıyla kurulmuştur?
A)İzmir Müdafai Hukuk Cemiyeti
B)Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti
C)Trakya Paşaeli Cemiyeti
D)Milli Kongre Cemiyeti 

17. Türklere karşı dünyada yapılmış ve yapılmakta olan Zaralı propagandalara yayım yoluyla karşı koymaya çalışan milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
A)Trakya Paşaeli Cemiyeti 
B)Kilikyalılar Cemiyeti
C)Milli Kongre Cemiyeti 
D) İzmir Müdafai Hukuk Cemiyeti

18. Aşağıdakilerden hangisi, Batı Trakya’nın Yunanistan’a Katılmalarını engellemek amacıyla kurulan yararlı bir cemiyettir?
A)Trakya Paşaeli Müdafai Hukuk Cemiyeti
B)Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti
C)İzmir Müdafai Hukuk Cemiyeti
D)Kilikyalılar Cemiyeti

19. Aşağıdakilerden hangisi, ulusal mücadele içinde yer alan “Yararlı Cemiyetler” den biri değildir?
A)Kilikyalılar 
B)Teali-i İslam 
C)Redd-i İlhak Cemiyeti 
D)Trakya Paşaeli Cemiyeti 

20. Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri Anadolu’nun işgallere uğraması veya uğramaması ihtimaline karşı kurulmuş olan bölgesel kurtuluş hareketleridir. Aşağıdaki milli cemiyetlerden hangisinin bölgesel olmaktan ziyade ulusal faaliyet gösterdiği söylenebilir?
A)İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti 
B)Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
C)Milli Kongre Cemiyeti 
D)Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti

 

OPTİK FORM