İNTERAKTİF TESTLER


1- “Elimizi soğuk sudan çıkarıp, ılık suya soktuğumuzda suyu “sıcak” olarak algılarız.  Aynı   şekilde sıcak sudan çıkarıp ılık suya soktuğumuzda bu defa “soğuk”olarak algılarız.” 
Bu duruun aşağıdaki özelliklerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Bazı duyu organlarımız çabuk yorulur
B) Bazı duyu organlarımız diğerlerinden daha geniş yüzeylidir.
C) Uyarı duyu organının hazır buluş durumu ile de ilgilidir
D) Duyu organlarımızda duyu almaçları vardır

2- “Elimizi soğuk sudan çıkarıp, ılık suya soktuğumuzda suyu “sıcak” olarak algılarız.  Aynı şekilde sıcak sudan çıkarıp ılık suya soktuğumuzda bu defa “soğuk”olarak algılarız.” 
Bu durumun aşağıdaki özelliklerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Bazı duyu organlarımız çabuk yorulur
B) Bazı duyu organlarımız diğerlerinden daha geniş yüzeylidir.
C) Uyarı duyu organının hazır buluş durumu ile de ilgilidir
D) Duyu organlarımızda duyu almaçları vardır

3- İşitme  duyu  organı  kulağın  hangi  bölümünde  menenjit  mikrobu  etkiyerek  dengenin  sağlanmasını  zorlaştırır?
A)Dış  kulak              
B)Orta  kulak       
C)İç  kulak               
D) Dalız

4-Duyu organlarımızdan hangi ikilinin duyumları almada sabit kuralları vardır?
A)Kulak-Burun   
B)Burun -Dil             
C)Göz-Kulak               
D)Göz-Burun

5- Kulağın,denge duyusunu algılayan kısmı aşağıdakilerden hangisidir?
A )  Kulak zarı
B )  Yarım daire kanalları
C )  Salyangoz
D )  Çekiç,örs,üzengi kemikleri

6-Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızdan biri değildir?
A) Deri           
B) Ağız
C) Kulak
D) Burun

7- Dokunma duyusu organımız aşağıdaki duyulardan hangisini algılayamaz?
A)basınç         
B)sıcaklık               
C)sertlik                  
D)renk

8-        Yansıyan                                                                        Kırılan
Cisim    __________1 Göz Bebeği  ________Göz Merceği   ______ 2  ____ Görme Sinirleri            
______Beyin ________GÖRME         Işınlar şınlar                                                                                    

            Yukarıda görme olayını gösteren şemada 1 ve 2 ile gösterilen yapılar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir.

1                                                2
A)İris                                      Kornea                       
B)İris                                       Sarı Leke
C)Kornea                                Sarı Leke
D)Gözbebeği                           Kornea

9- Ali; - Önündeki kitapta yazan yazıları rahatlıkla okuyabiliyor.
  -Arka sırada oturduğunda tahtada yazanları görmekte zorlanıyor.
  -Doktora gittiğinde göz kusurunun olduğunu öğreniyor ve doktor ona kalın kenarlı bir mercek veriyor. Bu bilgilere göre Ali'nin göz kusuru aşağıdakilerden hangisidir.
A) Miyop          
B) Hipermetrop                    
C) Astigmat                
D) Şaşılı

10-Görme olayı gözün hangi kısmında gerçekleşir?
A)Göz merceği              
B)Sert tabaka
C)Sarı benek                  
D)Göz bebeği

 

11- Göz ve görme olayıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.?   
A)Görüntü sarı benekte oluşur.
B)Oluşan görüntü terstir.
C)Göz merceğimiz kalın kenarlıdır.
D)Işık saydam tabakada kırılarak merceğe gelir.

12- Ayşe uzağı net görememekte, Ali ise cisimleri bulanık görmektedir.buna göre Ayşe ve Ali’nin göz rahatsızlıkları sırayla ne olabilir?
A)miyop-hipermetrop
B)astigmat- miyop
C)miyop-astigmat
D)hipermetrop-astigmat

13-  Aşağıdakilerden hangisi işitmede görev almaz?
A)Kulak kepçesi
B)Yarım daire kanalları
C)Kemik köprü
D)Dalız

14-  Kulağa gelen ses dalgaları    
I. Salyongoz                     
II. Çekiç-örs-Üzengi kemikleri                 
III. Kulak zarı
Kulağın hangi bölümlerinden geçerek işitme sinirlerine ulaşır?
A) I.II.III                  
B) III. II. I.           
C) I. III. II                   
D) II. III. I

15-  Deri ile ilgili ;
I- Gaz alışverişi yaparak solunuma yardımcı olur.
II- Vücuda mikrop girişini önler.
III- Acı, ağrı ve dokunma duyularını algılayarak beyne iletir. ifadelerinden         hangileri doğrudur?

A) I , II ve III             
B) I ve II                    
C) II ve III                  
D) Yalnız II

16-

  1. Yakın net görülmez.
  2. Göz merceğinin kırıcılığı azalmıştır.
  3. Görüntü sarı beneğin arkasında oluşmuştur.

Yukarıda verilen özellikler hangi göz kusurlarına aittir?
A)Miyop         
B) Hipermetrop          
C) Presbit       
D)Astigmat

17-Kör nokta gözün hangi kısmında bulunur?
A)Kornea       
B) Retina        
C)Sert tabaka             
D)Damar tabaka

18- Miyopluk bir göz kusurudur.Miyoplukta görüntü...( .1.)...nin Önünde oluşur...(2)..iyi  görür,.(3)...göremez.Miyopluğun düzeltilebilmesi için....(4).....mercek kullanılır.
Yukarıdaki boş bırakılan (1,2,3,4 ) yerlerine aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir.
1                    2            3            4
A)Sarı leke          yakını   uzağı    ince kenarlı
B)Sarı leke          uzağı     yakını   kalın kenarlı
C)Sarı leke          yakını   uzağı    silindirik
D)Sarı leke          yakını   uzağı    kalın kenarlı

             19- Aşağıdakilerden hangisi gözün renkli kısmıdır?
A) kornea      
B) retina            
C) iris           
D) sarı leke

20-Aşağıdaki hastalıklardan hangisi gözün tabakaları ile ilgili değildir?
A)Miyopluk       
B)Hipermetropluk     
C)Katarakt         
D)Şaşılık

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER