1.  Aşağıdakilerden hangisi ailede ortak karar
sonucu belirlenen kurallardan olamaz?

A) Yemek saatinde herkes masaya toplanacak.
B) Herkes odasının düzeninden sorumlu olacak.
C) Yüksek sesle müzik dinlenmeyecek.
D) Çocuklar okuldan arda kalan zamanlarda çalışmaya
gidecekler.

2.  İnsanların adalet ve hukukla elde ettiği kazançlara
ne denir?

A) hak                         
B)sorumluluk 
C) rol                          
D) deneyim

3.  Aşağıdakilerden hangisi bir grup oluşturmaz?

A) Okul korosu           
B) Askeri birlik
C) Yoldan geçen insanlar
D) Voleybol takımı

4.  Aşağıdaki yeniliklerden hangisi Cumhuriyet
döneminden önce yapılmıştır?

A) Türk Tarih Kurumunun açılması
B) Ceza Kanunu’nun kabulü
C)Saltanatın kaldırılması
D) Etibank’ın kurulması

5.  Milli birlik ve beraberliğimizin temel taşı olan Atatürk ilkesi

aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Devletçilik             
B) İnkılâpçılık
C) Milliyetçilik               
D)Laiklik 

6. Çaydan sonra ikinci bir ürün olarak kivi üretimini de

destekleyen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) FİSKOBİRLİK         
B) TEKEL  
C)ÇAYKUR                  
D) TARİŞ

7.  Atatürk haftası aşağıdaki tarihlerin hangisinde

kutlanmaktadır?

 A)10–16 Kasım           
B) 22–29 Ekim
C)  20–29 Nisan           
D) 15–22 Mayıs

8.  Çok yağış alan Karadeniz Bölgesi’nde ormanlar
olmasaydı aşağıdakilerden hangisi yaşanırdı?

 A) Ahşap evlerde artış görülürdü..
B) Depremlerde artış olurdu.
C) Sanayi gelişirdi.
D) Heyelanlar çok olurdu.

9.  Coğrafî bölgelerimizde farklı ekonomik faaliyetler
yapılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisinin bunda etkisi yoktur?

A) Ulaşım olanaklarının
B) Yerel saat farklılıklarının
C) Nüfus yoğunluğunun
D) İklimin

10.  Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi
İç Anadolu Bölgesinde yetişmez?

A) Şeker pancarı        
B) Buğday
C) Muz                             
D) Arpa

 

11.  Aşağıdaki akarsulardan hangisi Karadeniz’e dökülür?

A) Gediz                        
B) Dicle
C) Kızılırmak                                
D) Fırat

12.  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Rize-Zeytin               
B) Giresun-Fındık
C) Karpuz-Diyarbakır    
D) Amasya-Elma  

13.       · Eğitim ve öğretimde birlik sağlandı.
· Tüm okullar Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlandı.
· İlköğretim kız ve erkek çocuklara zorunlu hale getirildi.
· Eğitim esasları çağdaşlaştırıldı.

Yukarıdaki sonuçlar, Atatürk döneminde
çıkartılan aşağıdaki kanunlardan hangisiyle sağlanmıştır?

A) Borçlar Kanunu
B) Türk Medeni Kanunu
C) Kabotaj Kanunu
D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

 

14.    I.   Uçak         
II.  Gemi                                                                                                           
III. Tren             
IV. Otobüs   
Mersin’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitmek isteyen bir

yolcu yukarıdaki ulaşım araçlarından hangilerini kullanabilir?

A) I-III                           
B) I-II
C) II-IV                          
D) III-IV

15.  Fiziki haritalarda karalarda yükselti arttıkça
haritalarda kullanılan renkler koyulaşır.
Buna göre hangi coğrafî bölgemizde koyu renkler
daha çok kullanılmıştır?

A) Güneydoğu Anadolu Bölgesi          
B) İç Anadolu Bölgesi
C)Doğu Anadolu Bölgesi
D) Marmara Bölgesi

16.  İlk adı Hilal-i Ahmer olan Kızılay’a bugünkü
adını kim vermiştir?

A) M. Akif ERSOY                
B) Ahmet Mithat Efendi
C) İsmet İnönü                    
D) Atatürk  

17.  Aşağıdaki kurumlardan hangisine gönüllü
olarak üye olabiliriz?
A) Sağlık Ocağı           
B) Nüfus Müdürlüğü
C)Yeşilay                        
D) Danıştay  

18.  Anayasamızın ilk üç maddesi aşağıdakilerden
hangisini belirtmektedir?

A)Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri
B) Hukuksal düzenlemeleri
C) Milli Eğitimin amaçları
D) Ekonomik düzenlemeleri

19. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı kimdir?

A) Atatürk                   
B) Turgut Özal
C) Fevzi Çakmak        
D)İsmet İnönü

20.  I.   Fuji Dağı kutsaldır
II.  Topraklarının %70’i ormandır.
III. Birçok çizgi film karakteri burada çizilmektedir.
IV. Origami burada gelişmiştir.
Yukarıdaki özellikler hangi ülkeye aittir?

 A)  Mısır                      
B) Brezilya
C) Almanya                
D)Japonya 

 

 

 

 

 


 


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10. A) B) C) D)
11. A) B) C) D)
12. A) B) C) D)
13. A) B) C) D)
14. A) B) C) D)
15. A) B) C) D)
16. A) B) C) D)
17. A) B) C) D)
18. A) B) C) D)
19. A) B) C) D)
20. A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER