Yuvarlama Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki onluğa yuvarlamalardan hangisi doğrudur?
  A) 35 = 30
  B) 54 = 60
  C) 44 = 40
  D) 76 = 70
   SEÇ
 2. Aşağıdaki onluğa yuvarlamalardan hangisi yanlıştır?
  A) 75 = 80
  B) 55 = 60
  C) 47 = 50
  D) 84 = 90
   SEÇ
 3. Aşağıdaki onluğa yuvarlamalardan hangisi doğrudur?
  A) 365 = 360
  B) 254 = 260
  C) 444 = 440
  D) 376 = 370
   SEÇ
 4. Aşağıdaki onluğa yuvarlamalardan hangisi yanlıştır?
  A) 535 = 530
  B) 655 = 660
  C) 737 = 740
  D) 676 = 680
   SEÇ
 5. Aşağıdaki yüzlüğe yuvarlamalardan hangisi doğrudur?
  A) 350 = 300
  B) 540 = 600
  C) 440 = 400
  D) 760 = 700
   SEÇ
 6. Aşağıdaki yüzlüğe yuvarlamalardan hangisi yanlıştır?
  A) 750 = 800
  B) 550 = 600
  C) 470 = 500
  D) 840 = 900
   SEÇ
 7. Aşağıdaki yüzlüğe yuvarlamalardan hangisi doğrudur?
  A) 365 = 300
  B) 254 = 200
  C) 444 = 500
  D) 376 = 400
   SEÇ
 8. Aşağıdaki yüzlüğe yuvarlamalardan hangisi yanlıştır?
  A) 535 = 500
  B) 655 = 600
  C) 737 = 700
  D) 676 = 700
   SEÇ
 9. Aşağıdakilerden hangisi 645, 751 ve 849 sayılarının en yakın onluğa yuvarlanışlarından birisi değildir?
  A) 650
  B) 750
  C) 850
  D) 640
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi 645, 751 ve 859 sayılarının en yakın yüzlüğe yuvarlanışlarından birisi değildir?
  A) 600
  B) 700
  C) 800
  D) 900
   SEÇ
 11. Aşağıdaki sayılardan hangisinin onluğa ve yüzlüğe yuvarlanışı aynı sayıdır?
  A) 495
  B) 786
  C) 363
  D) 526
   SEÇ
 12. Aşağıdaki sayılardan hangisinin onluğa ve yüzlüğe yuvarlanışı aynı sayıdır?
  A) 3786
  B) 5498
  C) 4164
  D) 3218
   SEÇ
 13. Aşağıdaki sayılardan hangisinin onluğa ve yüzlüğe yuvarlanışı aynı sayı değildir?
  A) 1698
  B) 498
  C) 6325
  D) 1897
   SEÇ
 14. Aşağıdaki sayılar en yakın onluğa yuvarlandığında hangi sayı 2310 sayısına yuvarlanmaz?
  A) 2314
  B) 2305
  C) 2315
  D) 2306
   SEÇ
 15. 3454 sayısına en yakın olan onluk, hangi seçenektedir?
  A) 3460
  B) 3450
  C) 3550
  D) 3560
   SEÇ
 16. Aşağıdaki en yakın yüzlüğe yuvarlamalardan hangisi yanlıştır?
  A) 7824 = 7800
  B) 2397 = 2300
  C) 2781 = 2800
  D) 4743 = 4700
   SEÇ
 17. Aşağıdaki en yakın yüzlüğe yuvarlamalardan hangisi yanlıştır?
  A) 4157 = 4200
  B) 1312 = 1300
  C) 4508 = 4500
  D) 8790 = 8700
   SEÇ
 18. Aşağıdaki en yakın yüzlüğe yuvarlamalardan hangisi doğrudur?
  A) 5786 =5700
  B) 2180 = 2800
  C) 2941 = 2800
  D) 950 = 1000
   SEÇ
 19. Aşağıdaki en yakın yüzlüğe yuvarlamalardan hangisi yanlıştır?
  A) 8540 = 8600
  B) 2899 = 2900
  C) 3502 = 3500
  D) 5635 = 5600
   SEÇ
 20. Aşağıdaki en yakın yüzlüğe yuvarlamalardan hangisi yanlıştır?
  A) 8754 = 8700
  B) 4566 = 4600
  C) 8609 = 8600
  D) 5732= 5700
   SEÇ