Toplama İşlemi Test

1 / 20
 1. 217 + 86 + ? = 713 işleminde " ?" işareti yerine kaç yazılmalıdır?
  A) 390
  B) 395
  C) 400
  D) 410
   SEÇ
 2. 20 000 + □ = 100 000 işleminde " □" yerine kaç yazılmalıdır?
  A) 60000
  B) 40000
  C) 80000
  D) 90000
   SEÇ
 3. 328 + 14672 + 49 işleminin sonucu kaçtır?
  A) 15149
  B) 15049
  C) 14149
  D) 14049
   SEÇ
 4. 3965 fazlası 5890 eden sayı kaçtır?
  A) 1925
  B) 1935
  C) 1945
  D) 2025
   SEÇ
 5. 3698 fazlası 8192 olan sayı kaçtır?
  A) 3524
  B) 2786
  C) 4494
  D) 4280
   SEÇ
 6. 5 basamaklı en küçük sayıya kaç eklenirse 6 basamaklı en küçük sayı olur?
  A) 1
  B) 999
  C) 90 000
  D) 99 999
   SEÇ
 7. İki terimli bir toplama işleminde; birinci terime 145 ekler, ikinci terimden de 73 çıkarırsak toplamın sonucu nasıl etkilenir?
  A) 72 azalır
  B) 72 artar
  C) 218 artar
  D) 218 azalır
   SEÇ
 8. 76A + 3B6 =382 işleminde A ve B yerine gelecek sayıların toplamı kaçtır?
  A) 12
  B) 14
  C) 16
  D) 18
   SEÇ
 9. Bir toplama işleminde birinci toplanan 8 000’dir. İkinci toplanan birinci toplananın yarısından 100 fazla olduğuna göre toplam kaçtır?
  A) 11 100
  B) 12 000
  C) 12 100
  D) 13 000
   SEÇ
 10. Ardışık 3 çift sayının toplamı 30 'dur. Ortadaki sayı kaçtır?
  A) 8
  B) 10
  C) 12
  D) 14
   SEÇ
 11. 4979 + 7085= ? İşleminin sonucu kaçtır?
  A) 11064
  B) 12054
  C) 11964
  D) 12064
   SEÇ
 12. 1916 + A31B = 8353 işleminde A ve B yerine yazılacak sayıların toplamı kaçtır?
  A) 10
  B) 11
  C) 12
  D) 13
   SEÇ
 13. 56509 sayısında “5” lerin basamak değerleri toplamı kaçtır?
  A) 15
  B) 10
  C) 5500
  D) 50500
   SEÇ
 14. 4315 + 5423 = ......... toplama işlemi sonucu yaklaşık hangisi olabilir?
  A) 9000
  B) 9500
  C) 10000
  D) 9730
   SEÇ
 15. 136+33=.....+42 eşitliğinin olması için noktalı yere kaç gelmelidir?
  A) 107
  B) 117
  C) 127
  D) 150
   SEÇ
 16. Bir toplama işleminde birinci toplanan 8 000’dir. İkinci toplanan birinci toplananın yarısından 100 fazla olduğuna göre toplam kaçtır?
  A) 11 100
  B) 12 000
  C) 12 100
  D) 13 000
   SEÇ
 17. (85+99)+ ? = 251 işleminde soru işareti olan yere kaç gelmelidir?
  A) 67
  B) 68
  C) 125
  D) 140
   SEÇ
 18. 75 in 18 farkından 50 eksilirse kaç kalır?
  A) 40
  B) 5
  C) 60
  D) 7
   SEÇ
 19. Hangi sayıdan 113 çıktığında 126 kalır?
  A) 229
  B) 239
  C) 149
  D) 259
   SEÇ
 20. Kübra 3 basamaklı ve birbirinden farklı üç sayıyı hesap makinesi ile topladı.Bu sayıların toplamı 572 etti.Kübra'nın topladığı sayıların en büyüğü kaç olabilir?
  A) 371
  B) 367
  C) 342
  D) 272
   SEÇ