İNTERAKTİF TESTLER


1. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim kuruluşu değildir?

A) Belediye
B) İl Özel İdaresi
C) Muhtarlık
D) Şeker Fabrikası

2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi toplumdaki birlik ve beraberliğin önemini anlatmaktadır?

A) Birlikten kuvvet doğar.
B) Parayı veren düdüğü çalar.
C) Ne ekersen onu biçersin.
D) Sakla samanı gelir zamanı.

3. İlin en büyük idari amiri kimdir?

A) Belediye Başkanı
B) Muhtar
C) VALİ
D) Kaymakam

4. Medyanın, kamuoyu oluşturulmasında hangisi en azdır?

A) Sorunu tarafsız olarak duyurur
B) Halkı bilgilendirir
C) Halkın tepkisine yer verir
D) Sorunu uzun şekilde işler

5. Mahallemizin temizliğinden ve yolların yapımından kimler sorumludur?

A) Muhtar
B) Vali
C) Cumhurbaşkanı
D) Belediye

6. Aşağıdakilerden hangisi bulunduğu makamı elde etme yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Belediye Encümeni
B) Belediye Başkanı
C) Muhtar
D) Vali

7. Toplumu ilgilendiren bir konu üzerinde ,halkın benimsediği genel düşüncedir.Bu tanım hangisidir?

A) Medya
B) Kamuoyu
C) Halk
D) Yerel yönetim

8. Kamuoyunun yerel yönetimler üzerine etkisi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Kamu görevlilerini denetler, yanlışları denetler.
B) Belediye başkanlarını görevden alır.
C) Vermiş oldukları oylarla yönetimi belirler.
D) Yerel yöneticilerin vermiş olduğu görevleri yaparlar.

9. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin özellklerinden değildir?

A) özgürlük
B) Eşitlik
C) Ölene dek yönetimde kalma
D) Ulusal Egemenlik

10. Aşağıdakilerden hangisi halkın kendini yönetme yetkisine sahip olmasıdır?

A) Milli Egemenlik
B) Padişahlık
C) Yerel yönetimler
D) Meclisinin olması


11. 1.Şehir planlaması yapar 2.Alt yapı hizmetlerini yapar 3.Fırınları denetler. Bu görevler aşağıdaki birimlerden hangisine aittir?

A) Kaymakamlık
B) Muhtarlık
C) Belediye
D) Milli Eğitim

12. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim kuruluşlarından birisi değildir?

A) Belediye
B) Muhtarlık
C) İl Özel İdaresi
D) Kaymakamlık

13. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin amaçlarından biri değildir?

A) Kamu yararını sağlamak
B) Devlete gelir sağlamak
C) Halka hizmet etmek
D) Halkın bir takım sorunlarını gidermek

14. Aşağıdakilerden hangisi belediyenin görevleri arasındadır?

A) Gıda üreten ve satan yerleri denetlemek
B) Okulları denetlemek
C) Güvenliği sağlamak
D) Ülkeyi savunmak

15. İletişim ve yayın organlarının bütününe ne ad verilir?

A) halk
B) medya
C) ileti
D) örgüt

16. Köydeki kamu hizmetini devlet adına kim yönetir?

A) zenginler
B) muhtar
C) vali
D) başkan

17. Kasabadan küçük yerleşim birimine ne ad verilir?

A) köy
B) belde
C) ilçe
D) mezra

18. Köydeki kamu hizmetlerini devlet adına kim yürütür?

A) İhtiyar heyeti
B) Belediye başkanı
C) Muhtar
D) Cumhurbaşkanı

19. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış olarak verilmiştir?

A) Belediye: İl-ilçe-belde
B) Muhtarlık: Köy-Mahalle
C) İl özel idaresi: İl
D) Muhtar:İl-İlçe -Belde

20. Aşağıdaki yönetim brimlerinden hangisi seçimle göreve gelmemiştir?

A) Muhtarlık
B) Belediye Başkanlığı
C) Avukat
D) İl özel idaresiCEVAPLAR 1D 2A 3C 4A 5D 6D 7B 8C 9C 10D 11D 12D 13B 14A 15B 16B 17A 18C 19D 20C

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10. A) B) C) D)
11. A) B) C) D)
12. A) B) C) D)
13. A) B) C) D)
14. A) B) C) D)
15. A) B) C) D)
16. A) B) C) D)
17. A) B) C) D)
18. A) B) C) D)
19. A) B) C) D)
20. A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER