İNTERAKTİF TESTLER


  1. Basın ve yayın kuruluşlarına ne denir?

A) Belediye
B) Televizyon
C) Kamuoyu
D) Medya

2. Sivas Kongresi'nde bazı katılımcıların yurdun geleceği için düşündüğü kurtuluş çaresi ne idi?

A) Halifeliği kaldırmak.
B) Başka bir devletin himayesine girmek.
C) İnkılaplar yapmak.
D) Seçim yapmak.

3. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimlerinden değildir?

A) Muhtarlıklar
B) Belediyeler
C) Siyasi partiler
D) İl Özel İdaresi

4. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimlerinden biri değildir?

A) Muhtarlıklar
B) Belediyeler
C) İl Özel İdaresi
D) Siyasi Partiler

5. cümlesinde boş yerlere sırası ile gelmesi gerekenler hangi seçenekte verilmiştir?

A) vali - kaymakam - muhtar
B) kaymakam - muhtar - vali
C) muhtar - vali - kaymakam
D) muhtar - kaymakam - vali

6. Hangisi yerel yönetim birimi değildir?

A) Belediye
B) Muhtarlık
C) Milli Eğitim Müdürlüğ
D) İl Özel İdaresi

7. Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturmada diğerlerinden daha etkilidir?

A) Radyo
B) Televizyon
C) Kitap
D) Dergi

8. Aşağıdakilerden hangisi egemenlik hakkının millete verildiği gün olarak kutlanmaktadır?

A) 23 Nisan
B) 10 Kasım
C) 19 Mayıs
D) 30 Ağustos

9. Belediye seçimleri kaç yılda bir yapılır?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 3

10. ''Bir ülke sınrları içerisinde yaşayan insanların tümüne .......... denir.'' cümlesinde noktalı yere hangi sözcük gelmelidir?

A) Halk
B) Millet
C) Kamu
D) Kamuoyu


11. Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturmak için kullanılan bir yoldur?

A) Toplantı ve gösteri yapmak.
B) Yöneticilerle iyi geçinmek.
C) Hükümeti eleştirmek.
D) Seçimlerde oy kullanmak.

12. Hangi olay ' Egemenlik Ulusundur' deyişinin hayata geçirilmesidir?

A) Atatürk'ün Samsun'a çıkışı
B) Başkomutanlık Meydan Savaşı
C) T.B.M.M. nin açılması
D) Harf İnkılabı

13. Hangisinde belediye teşkilatı kurulmaz?

A) Köy
B) İlçe
C) İl
D) Büyük Şehir

14. Aşağıdakilerden hangisi belediye eğitim kültür müdürlüğünün etkinliklerindendir?

A) bitki ve çiçek üretimi
B) yarışmalar
C) sağlık hizmetleri
D) vergi toplama

15. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim görevlisi değildir?

A) okul müdürü
B) mahalle muhtarı
C) belediye başkanı
D) köy muhtarı

16. 1. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim görevlisi değildir?

A) okul müdürü
B) mahalle muhtarı
C) belediye başkanı
D) köy muhtarı

17. Aşağıdakilerden hangisi hem yerel yönetim hem de merkezi yönetim kuruluşunun başındadır?

A) mahalle muhtarı
B) kaymakam
C) belediye başkanı
D) köy muhtarı

18. 2. Aşağıdaki yöneticilerden hangisi seçimle göreve gelir?

A) köy muhtarı
B) kaymakam
C) komiser
D) vali

19. Kamuoyu oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A) Halkın ortak düşüncesi
B) Fikirleri aynı olanların ortak görüşü
C) Toplumun sorunları
D) İnsanların kişisel çıkarları

20. 3. I. Oy pusulası II. Zarf III. Mühür IV. Seçmen listesi Yerel yönetim için yöneticilerin seçildiği gizli oy kullanma bölümünde bir seçmen yukarıda verilenlerin kaç tanesini kullanır?

A) 4
B) 3
C) 2
D) 1CEVAPLAR 1D 2B 3C 4D 5C 6D 7B 8A 9B 10A 11A 12C 13A 14B 15A 16A 17B 18A 19D 20B

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10. A) B) C) D)
11. A) B) C) D)
12. A) B) C) D)
13. A) B) C) D)
14. A) B) C) D)
15. A) B) C) D)
16. A) B) C) D)
17. A) B) C) D)
18. A) B) C) D)
19. A) B) C) D)
20. A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER