İNTERAKTİF TESTLER


 

DENEME SINAVI

1- 302504026 sayısının okunuşu nedir ?

a-Üç yüz iki bin beş yüz yirmi altı bin
b- üç yüz iki milyon yirmi altı
c- üç yüz iki milyon beş yüz dört bin yirmi altı
d-üç yüz iki milyon yirmi altı

2- Bir çıkarma işleminde çıkan 75, fark 168 ise eksilen sayı kaçtır ?

a-143
b- 243
c- 203
d-103

3- 2369 sayısının basamak değeri en küçük olanı hangi seçenekte verilmiştir ?

a-2
b-3
c-6
d-9

4-(a+8)+5 = 5+ ( b+ 6) eşitliğinde a+b = kaç olur ?

a- 15
b-14
c-20
d-12

5- 5,0,9,4 rakamları bir kez kullanılarak yazılabilen 4 basamaklı en büyük çift doğal sayı kaçtır?

A. 9540
B. 9504
C. 9054
D. 9044

6- 101201 ... 101102 ifadesinde noktalı yere hangi işaret gelmelidir?

A) =
B) º
C) <
D) >

7- 7 – 8 – 10 – 13 – 16 – 22 - 28

Yukarıdaki sayılar belli bir kurala göre dizilmiştir Bu kurala uymayan sayı hangisidir"

A) 8
B) 13
C) 16
D) 22

8- 5 yüz binlik,4 binlik, 8 onluk, 5 yüzlük, 2 birliğin oluşturduğu sayı hangisidir?

A)54 582
B)54 852
C)20 854
D)504 582

9- Aşağıdaki sıralamaların hangisi yanlıştır?

A) 827 004827 014
B) 34 03734027
C) 453 002453 102
D) 240 005240 050

10- 903 009 sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A. (9100 000) +(31000)+(91)
B. (9100 000)+(3100)+(910)
C. (910 000)+(31000)+(91)
D. (910 000)+(3100)+(91)


11- 644028, 654792, 654520, 653604 doğal sayılarını büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda üçüncü sırada hangi olur?

A) 654520
B) 653604
C) 654792
D) 644028

12- 5, 8, 6, 0, 2 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek beş basamaklı en büyük tek doğal sayı kaçtır?

A) 86 205
B) 82 605
C) 86 520
D) 68 205

13- Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin okunuşu doğrudur?

A) 524 060  beş yüz yirmi dört bin altı yüz
B) 180 005 yüz seksen bin sıfır sıfır beş
C) 902 403  dokuz yüz iki bin dört yüz üç
D) 107 002  on yedi bin iki

14. Bir yıl , beş ay , üç hafta toplam kaç gün eder ?

A) 580
B) 536
C) 530
D) 480

15. Bir tiyatro salonunda 134 erkek, erkeklerden 28 fazla kadın ve kadınlardan 68 eksik çocuk vardır. Buna göre tiyatro salonunda kaç izleyici vardır?

A) 360
B) 390
C) 3090
D) 930

16. 4 deste kalemin 3 düzinesini kullandım. Geriye kaç kalemim kaldı?

A)10
B) 8
C) 6
D)4

17- Bir bebek yürümeye başladığı ilk gün 12 adım yürümüştür. Sonraki her gün ise bir önceki günden 4 adım daha fazla adım atmıştır. Bu bebek 4 günde kaç adım atmıştır?

A) 48
B) 52
C) 60
D) 72

18. Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu en büyüktür?

12547        56478                  56910

87400        11023                  32154

96874        78450                  11210

+ 31205    +77800              + 98000

A               B                  C


 

19. 5478+ 2356+ 2007 =? Sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A. 9814
B.9841
C.8841
D.9741

20. 56789 sayısının 987 fazlasının 56 eksiği kaçtır?

A. 57720
B.57270
C.58720
D.58270

 1.C 2.B 3.D 4.B 5.A

6.D 7.C 8.D 9.D 10.A

11.A 12.A 13.C 14.B 15.B

16.D 17.D 18.A 19.B 20.A

 

   

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10. A) B) C) D)
11. A) B) C) D)
12. A) B) C) D)
13. A) B) C) D)
14. A) B) C) D)
15. A) B) C) D)
16. A) B) C) D)
17. A) B) C) D)
18. A) B) C) D)
19. A) B) C) D)
20. A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER