İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)
  1. Bir kenarı 7cm olan karenin çevresi kaç cm’dir?
A) 28
B) 14
C) 21
D) 35
  2. 
A)
B)
C)
D)
  2. Bir kenar uzunluğu 38 cm olan karenin çevresi kaç cm’dir?
A) 120
B) 125
C) 150
D) 152
  3. 
A)
B)
C)
D)
  3. Kare şeklindeki tarlanın bir kenar uzunluğu 348 m’dir.Tarlanın çevresi kaç m’dir?
A) 1400
B) 1392
C) 1240
D) 1292
 4.
A)
B)
C)
D)
  4. Çevresi 20 cm olan bir karenin bir kenar uzunluğu kaç cm’dir?
A) 10
B) 4
C) 5
D) 80
  5.
A)
B)
C)
D)
  5. Çevresi 280 cm olan kare şeklindeki bir masa örtüsünün bir kenarının uzunluğu kaç cm’dir?
A) 70
B) 60
C) 50
D) 40
  6.
A)
B)
C)
D)
  6. Çevresi 16cm olan karenin bir kenarı kaç cm’dir?
A) 5
B) 4
C) 6
D) 3
  7.
A)
B)
C)
D)
  7. Çevresi 96 cm olan karenin bir kenarı kaç cm’dir?
A) 20
B) 22
C) 24
D) 26
  8.
A)
B)
C)
D)
  8. Çevresi 480cm olan kare şeklindeki bir masa örtüsünün bir kenarı kaç cm’dir?
A) 80
B) 75
C) 100
D) 120
  9.
A)
B)
C)
D)
  9. Bir kenarının uzunluğu 32 m olan kare şeklindeki bir bahçenin etrafına 3 sıra dikenli tel çekilecektir. Kaç metre dikenli tel gereklidir?
A) 384
B) 128
C) 158
D) 120
  10.
A)
B)
C)
D)
  10. Bir kenarı 9m olan kare şeklindeki bir bahçenin çevresine tel çekiliyor. Kaç m tel gitmiştir?
A) 30
B) 36
C) 28
D) 18
  11.
A)
B)
C)
D)
  11. Bir kenarı 12m olan kare şeklindeki bir bahçenin etrafına 3 sıra tel çekilmek isteniyor. Kaç m tel gider?
A) 144
B) 48
C) 148
D) 120
  12.
A)
B)
C)
D)
  12. Bir kenarı 8m olan kare şeklindeki bir bahçenin etrafına 4 sıra tel çekilmek isteniyor. Kaç m tel gider?
A) 120
B)124
C) 128
D) 130
  13.
A)
B)
C)
D)
  13. Bir kenarı 10m olan kare şeklindeki bir bahçenin etrafına 3 sıra tel çekilmek isteniyor. Kaç m tel gider?
A) 120
B) 110
C) 40
D) 80
  14.
A)
B)
C)
D)
  14. Bir kenarının uzunluğu 84 m olan kare şeklindeki bir tarlanın çevresine 6 m ara ile fidan dikilecektir.Kaç fidana ihtiyaç olur?
A) 184
B) 336
C) 96
D) 56
  15.
A)
B)
C)
D)
  15. Bir kenarı 6m olan kare şeklindeki bir bahçenin çevresine 2m aralıklarla fidan dikilmek isteniyor. Kaç tane fidan gereklidir?
A) 12
B) 24
C) 36
D) 18
  16.
A)
B)
C)
D)
  16. Bir kenarının uzunluğu 9 m olan kare şeklindeki bir tarlanın çevresine 2 m ara ile kazık dikilecektir.Kaç kazığa ihtiyaç olur?
A) 36
B) 16
C) 17
D) 18
  17.
A)
B)
C)
D)
  17. Kare şeklindeki bahçenin bir kenar uzunluğu 214 m’dir.Bu bahçenin çevresine 8 metreye bir fidan dikilecektir. Kaç fidan almamız gereklidir?
A) 107
B) 244
C) 856
D) 428
  18.
A)
B)
C)
D)
  18. Bir kenar uzunluğu 63 m olan kare şeklindeki arsanın etrafına 6 m aralıklarla çam fidanı dikilecektir. Kaç tane çam fidanı gereklidir?
A) 42
B) 50
C) 60
D) 58
  19.
A)
B)
C)
D)
  19. Bir kenar uzunluğu 65 m olan kare şeklindeki tarlanın etrafına 5 metre aralıklarla direk dikilecektir.Kaç direğe ihtiyaç vardır?
A) 45
B) 50
C) 52
D) 54
  20. 
A)
B)
C)
D)   
20. Bir kenarı 5cm olan iki kare yan yana getiriliyor. Yeni şeklin çevresi kaç cm olur?
A) 10
B) 20
C)25
D) 30
******** HAZIRLAYAN:HamitBİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ/ KAPA

......