Türkçe

1.Tema: Birey ve Toplum Değerlendirme Testi

  Eş Sesli Sözcükler Konu Testi

Deyimler Konu Testi

İsmin Halleri Konu Testi

Zıt Anlamlı Sözcükler Konu Testi

Sözlük Sırası Konu Testi

Eş Anlamlı Sözcükler Konu Testi

2.Tema: Atatürk Değerlendirme Testi

 -mi Ekinin Yazımı Konu Testi

-de -da Ekinin Yazımı Konu Testi

Türemiş Sözcükler Konu Testi

Neden Sonuç Cümlesi Konu Testi

Okuma Anlama Konu Testi

Kurallı Cümle Oluşturma Konu Testi

3.Tema: Üretim Tüketim ve Verimlilik Testi

 İsim Çeşitleri Konu Testi

Sıfatlar Konu Testi

Paragraf Bilgisi Konu Testi

Noktalama İşaretleri Konu Testi

Ünlü Uyumu Konu Testi

Cümlede Anlam Konu Testi

4.Tema: Yenilikler ve Gelişmeler Testi

 Deyimler Konu Testi

Ses Düşmesi Konu Testi

Atasözleri Konu Testi

Öznel Nesnel Yargı Konu Testi

Abartılı İfadeler Konu Testi

Farklı Düşünceye Yönlendiren İfadeler Konu Testi

5.Tema: Sağlık Ve Çevre Tema Testi

 Deyimler ve Atasözleri Konu Testi

 Yazım Kuralları Konu Testi

 Gerçek ve Mecaz Anlamlılık Konu Testi

 Türemiş Sözcükler Konu Testi

 Cümlenin Öğeleri Konu Testi

6. Tema Benim Güzel Ülkem Testi

Zamirler

 Önem Belirten İfadeler Konu Testi

 Öznel ve Nesnel Yargı Konu Testi

 Ön Adlar Konu Testi

 Kelime Türetme

 7.Tema Değerlerimiz Testi

5 N 1 K

Metnin Bölümleri Konu Testi

Konu, Ana Düşünce, Ana Duygu Konu Testi

 Sebep Sonuç Cümleleri Konu Testi

 8. Tema Hayal Gücü Tema Testi

 Eylemler

 Sıfatlar

 Betimleyen ve Tanımlayan İfadeler Konu Testi

 Genel ve Özel Durum Bildiren İfadeler Konu Testi

 İsmin Halleri Konu Testi