ANA SAYFAYA GİT

1 / 10
 1. “Yangın, sel, toprak kayması, çığ, deprem ........................olaylar, doğal afetlerdir.”cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

   gibi
   örneğin
   hatta
 2. Üretimin gerçekleşmesi için yeterli iş gücü, yeterli para, ham madde ve uygun makine gereklidir. ..............................................kumaş dokunulan yerde ipe, makineye, iş birliğine ihtiyaç vardır.
  Yukarıdaki paragrafta noktalı yere yazılacak en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

   Örneğin
   Benim de düşündüğüm gibi
   Özellikle
 3. “Sağlıklı olmak için dengeli beslenmeliyiz. Başka bir deyişle ....................................................” cümlesini devam ettirecek en doğru ifade hangi seçenekte verilmiştir?

   her zaman et ve yumurta yemeliyiz.
   ağzımızda yemek varken konuşmamalıyız.
   her çeşit yiyecekten yeterince yemeliyiz.
 4. Satışa sunulan ürünlerin hepsi aynı kalitede değildir. Ancak satıcıların yine de uyması zorunlu kurallar vardır. ................................................. bozuk gıda satamazlar. Hileli mal satarak insanları kandıramazlar. Bu durumda tüketiciyi koruyan yasalar devreye girer.
  Yukarıdaki paragrafta noktalı yere aşağıda-kilerden hangisinin yazılması uygun olur?

   Örnek olarak
   Özel olarak
   Açıklamak gerekirse
 5. “Yaz meyvelerini yani erik, çilek, şeftali ve kaysıyı daha çok seviyorum.” cümlesinde geçen açıklayıcı ifade aşağıdakilerden hangisidir?

   yani
   ve
   daha çok
 6. “Et, süt, yumurta …… besinler protein açısından zengin besinlerdir.” cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?

   örneğin
   gibi
   açıkçası
 7. ……...özellikle Antalya’da turizm çok gelişmiştir.” cümlesinin başına aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?

   Güneydeki illerimizde
   Kuzey bölgelerimizde
   Ülkemizin doğusunda
 8. “Kümeste yaşayan hayvanlara örnek olarak……” cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirmek uygun olur?

   tavuk, horoz ve kazı verebiliriz.
   at eve eşeği gösterebiliriz.
   köpek,kedi ve kuşları söyleyebiliriz.
 9. İsteklerimiz, ihtiyaçlarımızın önüne geçmemelidir. ……..önce ihtiyaçlarımızı, sonra isteklerimizi karşılamaya çalışmalıyız.”cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygun olmaz?

   başka bir deyişle
   yani
   gibi
 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde destekleyici ve açıklayıcı bir ifade yoktur?

   Hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri sinemaya gideriz.
   Televizyon hem görsel hem de işitsel bir iletişim
   Sınavım çok iyi geçti, açıkçası en yüksek notu alacağımı düşünüyorum