ANA SAYFAYA GİT

1 / 20
 1. KOMŞU OĞLU
  Bir adam baltasını kaybetmişti. Aklına hemen komşusunun oğlu geldi. Baltayı ondan başkası çalmış olamazdı. Daha sonraki günler adam çocuğu dikkatlice incelemeye başladı. Çocuğun yürüyüşü, konuşması, yüzü kısacası her şeyi bir balta hırsızına benziyordu.
            Bir gün adam baltasını kendi kilerinde buldu. Dışarı çıktı. Tam da komşusunun oğlu bir yere gidiyordu. Onun hareketlerini inceledi. Kendi kendine “Bu çocuk balta hırsızına hiç mi hiç benzemiyor. Ne yürüyüşü, ne görünüşü
  ne de hareketleri balta hırsızına benzemiyor. Üstelik çok da sevimli bir görünüşü var.“ dedi.
  Mehmet Vural
  Aşağıdakilerden hangisi bu metnin ana fikrini en iyi belirten kelimedir?

   ön yargı
   güvensizlik
   dürüstlük
 2. Bu metinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

   İnsanları dış görünüşüyle değerlendirmemeliyiz.
   İnsanların dış görünüşünden ne yapacaklarını anlayabiliriz.
   İnsanları suçlamadan önce iyice düşünmeliyiz.
 3. Metinde adamın, komşusunun oğluna bakış açısını değiştiren şey nedir?

   Komşusunun oğlunu tanıması.
   Komşusunun oğlunun hareketlerini incelemesi.
   Baltasını kendi kilerinde bulması.
 4. Aşağıdaki konuşmada ayraçların içine konulması gereken noktalama işaretleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  “Hakan sordu ( )
  ( ) Sen mi geldin abla ( )
  ( ) Evet ( ) ben geldim ( )“

   (:), (-), (?), (-), (,), (.)
   (;), (-), (.), (-), (.), (.)
   (.), (-), (.), (-), (?), (.)
 5. “hızlı - yavaş - araba“ kelimeleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır?

   beyaz - ak - mendil
   alçak - yüksek - tepe
   yaz - kış - bahar
 6. “Seni gördüğüme ben çok sevindim.“ cümlesindeki hangi kelimeyi çıkarırsak cümlenin anlamında değişiklik olmaz?

   seni
   çok
   ben
 7. “Şiş“ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

   Balon şişirmede ustayımdır.
   Bu kazağı üç numara şişle ördü.
   Direğe çarpınca gözü şişti.
 8. Üreticiler ürünlerini pazarlamak için reklam yaparlar.” cümlesinde
  koyu yazılı kelimenin karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

   tüketiciler
   işverenler
   müşteriler
 9. Zengin insanlar ............................................................... insanlara yardım etmelidir.” cümlesinde noktalı yere koyu yazılı kelimenin karşıt anlamlısı yazılacaktır. Bu kelime hangi seçenekte verilmiştir?

   varsıl
   yoksul
   iyi
 10. Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılı kelime çiftlerinden hangisi karşıt anlamlı değildir?

   Bu satıştan ne kâr etti ne de zarar.
   Başlangıçtan bitişe kadar durmadan koştu.
   Ben sert ve sulu elmayı çok severim.
 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karanlık” kelimesinin karşıt anlamlısı vardır?

   Geceleyin sokakta dolaşmak tehlikelidir.
   Lambayı söndürünce her yer kapkara oldu.
   Evimizin en aydınlık odası benim odamdır.
 12. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde karşıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmamıştır?

   Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
   Aç doymam, tok acıkmam sanır.
   Ucuz alan pahalı alır.
 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “şişman” kelimesinin karşıt anlamlısı vardır?

   Tombul bebek doymak bilmiyordu.
   Her zayıf insan sağlıklı değildir.
   Boyu kısa olduğu için üzülüyor.
 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır?

   Adını yazıp isminin altına imza attı.
   Eski evler yıkılıp yenileri yapılacakmış.
   Parkımızda ağaçlar ve çiçekler var.
 15. “Sonbahar mevsiminde yerler sapsarı yapraklarla örtülür.” cümlesinde geçen “sonbahar” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

   ılık
   güz
   ilkbahar
 16. “Hikâye” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

   Okulumuzda öykü yarışması düzenlenecekmiş.
   Dedem her gece bana masal anlatır.
   Ablam macera romanları okumayı sever.
 17. “Güçlü olmak için beslenmene dikkat etmelisin.” cümlesinde altı çizili kelimenin yerine hangisini yazarsak cümlenin anlamı değişmez?

   cesur
   kuvvetli
   sağlıklı
 18. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlılığa örnek olarak gösterilebilir?

   Atatürk milletini sever ulusu için çalışırdı.
   Önce kolay sorular, sonra zor soruları çözdü.
   Bu cümlenin kaç kelimeden oluştuğunu söyle bakalım.
 19. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlı değildir?

   cevap - yanıt
   kıymetli - değerli
   anne – teyze
 20. “Hediye” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

   Bu kazağı bana babaannem ördü.
   Ona ne armağan alacağımı bilmiyorum.
   Yarışmayı kazananlara ödül verildi.