ANA SAYFAYA GİT

1 / 10
 1. İsmin hallerinde kullanılan ekler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

   e, i, li, ce 
   e, i, de, den
   de, ki, den, I
 2. “Ankara” sözcüğü ismin hangi halindedir?

   -de hali 
   Yalın hal
   -den hali
 3. Aşağıdaki isimlerden hangisi yalın haldedir?

   Çatıda 
   Merdiven 
   Duvarı
 4. Aşağıdaki isimlerden hangisi hal eki almamıştır?

   Okulda
   Sınıftan
   Tahta
 5. Aşağıdakilerden hangisi yalın haldedir?

   Çiçek
   Dergiyi 
   Kitapta
 6. Aşağıdaki isimlerden hangisi yalın haldedir?

   Okulda 
   Sınıftan 
   Sandalye
 7. - den durumunda olmayan isim aşağıdakilerden hangisidir?

   Köyden
   Halamdan
   Kürdan
 8. - de durumunda olmayan isim aşağıdakilerden hangisidir?

   Sofrada
   Konuda  
   Kalemlik
 9. - i durumunda olmayan isim aşağıdakilerden hangisidir?

   Ali
   Örtüyü   
   Gülü
 10. “Kayalıkta” sözcüğü ismin hangi halindedir?

   -de hali
   -i hali 
   -den hali