ANA SAYFAYA GİT

1 / 10
 1. Aşağıdaki ışıklardan hangisi yanarsa karşıya geçmeliyiz?

   sarı ışıkta
   kırmızı ışıkta
   yeşil ışıkta
 2. “Karşıya geçerken önce …………bakmalıyız.” Cümlesinde boş yere hangisi gelmelidir?

   sola 
   sağa  
    ileriye
 3. “Kaldırımlarda oyun oynamak……..”  cümlesi hangi ile tamamlanamaz?

   kazaya sebep olur.
   çok tehlikelidir. 
   çok eğlencelidir.
 4. Aşağıdaki ışıklardan hangisi sadece taşıtlar için geçerlidir? 

   sarı ışık
    kırmızı ışık 
   yeşil ışık
 5. Trafikte ilk olarak aşağıdakilerden hangisine uymalıyız?

   ışıklara 
   işaretlere 
   polislere
 6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

   Kırmızı ışıkta durmalı, yeşil ışıkta geçmeliyiz.
   Sarı ışık yayalar için değildir. 
   Karşıya geçerken ilk önce sağa bakmalıyız.
 7. Okula geliş - gidişlerimizde aşağıdakilerden hangisine dikkat etmemiz gerekir?

   Okul kurallarına
   Oyun kurallarına
   Trafik kurallarına
 8. “Trafik kuralları ......................... amacıyla konulmuştur.”
  Yukarıdaki cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygun değildir?

   Can güvenliğini sağlamak
   Trafikte düzeni sağlamak
   Doğayı korumak
 9. Aşağıdakilerden hangisi okula giderken karşıdan karşıya geçmek için yapılan yanlış bir davranıştır?

   Park etmiş ya da duran araçların arasından geçmek.
   Alt ve üst geçitleri kullanmak.
   Yaya kaldırımında yürümek.
 10. Aşağıdaki davranışlardan hangisi kazaya neden olabilir?

   Trafik polisinin işaretlerine uymak.
   Cadde ve sokaklarda oynamak.
   Yaya geçidinden karşıya geçmek.