ANA SAYFAYA GİT

1 / 10
 1. “Okul bizim…………….” cümlesinde boş yere hangisi gelebilir?

   evimizdir
   yuvamızdır
   hepsi
 2. Okul hayatı boyunca karşılaştığı zorluklara karşı yılmayan Atatürk hangi mesleğe sahip olmuştur?

   subay
   doktor
   öğretmen
 3. “Okul bizi ………….” cümlesi hangisi ile devam edemez?

   geleceğe hazırlar.
   geliştirir.
   kötü insanlar yapar.
 4. “Okul bizim iyi bir…………sahibi olmamızı sağlar.” cümlesinde boş yere hangisi gelebilir?

   arkadaş
   ev
   meslek
 5. Aileden sonra bizim ikinci yuvamız aşağıdakilerden hangisidir?

   okul
   akrabalarımız
   arkadaş
 6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

   Okul bizi geleceğe hazırlar.
   Okul hayatımızda hiçbir zorlukla karşılaşmayız.
   Okul iyi bir meslek edinmemizi sağlar.
 7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

   Okul sayesinde kendimizi geliştiririz.
   Mutlu olmayı okulda öğreniriz.
   Okul bizi vatana yararlı insanlar yapar.
 8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

   Mustafa Kemal okul sayesinde asker oldu.
   Okulda başarılı olan insanlar hayatta da başarılı olurlar.
   Hayalini kurduğumuz mesleklere okul sayesinde elde etmeyiz.
 9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

   Sadece bir meslek elde etmek için okula gidiyoruz.
   Mustafa Kemal, okula gitmeyi çok seviyordu.
   Atatürk, öğrenciliğinde karşılaştığı güçlükler karşısında yılmamıştır.
 10. “İyi bir …………………..sahibi olmak istiyorsak okulumuzu sevmeliyiz.” cümlesinde boş yere hangisi gelebilir?

   arkadaş
   ev
   meslek