ANA SAYFAYA GİT

1 / 10
 1. Aşağıdaki öğrenmelerden hangisi daha kalıcıdır?

   okuyarak
   dinleyerek
   yaparak
 2. “……………yaparak öğrenmek daha kalıcı olur.” Cümlesinde boş yere hangisi gelemez?

   deney
   gözlem  
   kopya
 3. Aşağıdakilerden hangisi bir öğrenme tekniği değildir?

   gözlem yapma  
    deney yapma
   alışveriş yapma
 4. “Her insanın öğrenme tekniği………………” cümlesinde boş yere hangisi gelemez?

   aynıdır
   farklıdır
   ayrıdır
 5. “………..sayesinde daha kolay öğreniyoruz.” boş yere hangisi gelmelidir?

   teknoloji
   okuma    
   yazma
 6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

   Bir şeyi yaparak öğrenme daha kalıcıdır.   
    En iyi öğrenme dinlenme tekniğidir.
   Herkesin öğrenme yolu farklıdır.
 7. Aşağıdakilerden hangisi etkili öğrenme yöntemi değildir?

   Deney ve gözlem yaparak .
   Hayal kurarak .
   Bol bol okuyarak.
 8. Aşağıdakilerden hangisi etkili öğrenme yöntemi uygulamıştır?

   Öğretmenimin anlattıklarını dikkatli bir şekilde dinlerim.
   Öğretmenim ders anlatırken dışarıyı izlerim.
   Öğretmenim ders anlatırken kitabımı karıştırırım.
 9. Ayşe, o gün derste öğretmeninin anlattığı buharlaşma olayını çok iyi öğrendi. Eve gelince annesinden yardım isteyerek çaydanlıktan çıkan buharı gördü olayı daha iyi kavradı.
  Yukarıdaki anlatımda Ayşe sırasıyla hangi öğrenme yollarını kullanmıştır?

   Okuyarak öğrenme, deneyerek öğrenme
   Dinleyerek öğrenme, deneyerek öğrenme
   Okuyarak öğrenme, dinleyerek öğrenme
 10. Aşağıdakilerden hangisi okuldaki bilgi teknolojilerinden yararlanmaya örnek olarak gösterilemez?

   Okuldaki bilgisayardan internette araştırma yapmak.
   Okuldaki projeksiyonda konuyla ilgili film izlemek.
   Okul kitaplığındaki hikâye kitaplarını okumak.