ANA SAYFAYA GİT

1 / 10
 1. Hasta olan bir arkadaşımızı ziyaret etmemiz aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

   Duyarlılık
   Hoşgörülülük
   Umursamazlık
 2. Aşağıdakilerden hangisi duyarlılık ifadesidir?

   Okula zamanında gelmek.
   Paramızı biriktirmek.
   Parkta çimleri çiğnememek.
 3. Arkadaş seçiminde aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz?

   Boyunun uzun olmasına
   Kuvvetli olmasına
   Dürüst olmasına
 4. İyi bir konuşmacı aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

   Nezaket ifadelerini kullanır.
   Dinleyicinin yüzüne bakar.
   Bağırarak konuşur.
 5. “Tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkarır.” Atasözü, iletişimle ilgili hangi kuralı vurgular?

   Nezaket ifadelerini kullanmalıyız.
   Yüksek sesle konuşmalıyız.
   Devamlı konuşarak karşımızdakine konuşma fırsatı vermemeliyiz.
 6. “Sınıfımızda başkan seçecektik. Hepimiz sınıf başkanı olmak istiyorduk. Öğretmenimiz seçim için dört tane aday belirlememizi istedi. Aramızda konuşarak dört aday belirledik.”
  Bu olay aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

   Uzlaşma
   Demokrasi
   Bencillik.
 7. “Sınıf başkanını seçmek için belirlenen adaylardan seçtiğimizi bir kağıda yazarak sandığa attık. Sandıktan çıkan oyları saydık. En fazla oyu alan arkadaşımız başkan oldu.”
  Yukarıda anlatılan olay aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek için yapılmıştır?

   Yönetim
   Demokrasi
   Uzlaşma
 8. Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir davranış değildir?

   Sınıf başkanını seçimle belirlemek.
   Sınıfta herkese eşit davranmak.
   Ödevini yapmayan arkadaşımızı eleştirmek.
 9. Okul temsilcisini nasıl seçmek doğru olur?

   Demokratik seçimle
   Okul müdürünün isteğiyle
   Öğretmenin isteğiyle
 10. Sınıf başkanlığı seçiminde oyumuzu vereceğimiz arkadaşımızla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine dikkat etmemeliyiz?

   Sınıf düzenini sağlarken tarafsız olmasına
   Hatalarımızı görmezden gelip gelmediğine
   İşini en iyi şekilde yapmaya çalışıp çalışmadığına