ANA SAYFAYA GİT

1 / 10
 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

   İhtiyaçlar mesleklerini ortaya çıkmasını sağlamıştır.
   Bütün ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabiliriz.
   Meslekler hayatımızı kolaylaştırır.
 2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

   Hangi mesleği seçeceğimize ailemiz karar verir.
   Çevremizde bulunan mesleklerin hepsiyle iletişim halindeyiz.
   Gelecekte hangi mesleği seçeceğimize kendimiz karar vermeliyiz.
 3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

   İnsanlar mesleklerinin gerektirdiği işleri yaparlar.
   Bütün mesleklere ait üniversiteler vardır. Buralarda okunarak meslek sahibi olunur.
   Temizlik görevlisi olmak için üniversitenin ilgili bölümü okunmalıdır.
 4. “Meslekler hayatımızı ……………………………… için vardır. “ cümlesini aşağıdaki sözcüklerin hangisi ile tamamlayabiliriz?

   Kolaylaştırmak
   Zorlaştırmak
   Yavaşlatmak
 5. “Binaların köprülerin projesini çizen inşaat ……………………………… vardır. “ cümlesini aşağıdaki sözcüklerin hangisi ile tamamlayabiliriz?

   Avukatları
   Mühendisleri
   Öğretmenleri
 6. “Kendimize bir meslek seçerek insanlığa ……………………… olmalıyız. “ cümlesini aşağıdaki sözcüklerin hangisi ile tamamlayabiliriz?

   faydalı
   duyarsız
   kayıtsız
 7. “Meslekler olmasaydı ……………………………… tek başımıza karşılayamazdık. “ cümlesini aşağıdaki sözcüklerin hangisi ile tamamlayabiliriz?

   gelirimizi
   giderimizi
   ihtiyaçlarımızı
 8. “Eğitim ve öğretim için ……………………………… gideriz. “ cümlesini aşağıdaki sözcüklerin hangisi ile tamamlayabiliriz?

   hastaneye
   okula
   eve
 9. “Gelecekte hangi ……………………………… seçeceğimize kendimiz karar veririz. “ cümlesini aşağıdaki sözcüklerin hangisi ile tamamlayabiliriz?

   mesleği
   ülkeyi
   şehri
 10. “……………………………… bizim meslek sahibi olmamızı sağlayan kurumlardır. “ cümlesini aşağıdaki sözcüklerin hangisi ile tamamlayabiliriz?

   ailemiz
   belediye
   okullar