ANA SAYFAYA GİT

1 / 10
 1. Aşağıdakilerden hangisi bir arkadaşınızı dinlerken dikkat edeceğimiz hususlardan birisi değildir?

   Karşımızdakini dikkatle dinlemeliyiz.
   Dinlerken onun yüzüne bakmalıyız.
   Yönümüzü başka tarafa dönmeliyiz.
 2. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir arkadaşta olması gereken bir özellik değildir?

   Az konuşup karşımızdakini de dinlemek.
   Onu korkutacak ve kızdıracak şakalar yapmak.
   Nazik olmak ve iltifatlarda bulunmak.
 3. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlıkta olumsuz bir kavramdır?

   kabalık
   yardımseverlik
   İyimserlik
 4. Arkadaş seçiminde aşağıdakilerden hangisine önem vermek yanlış bir tutumdur?

   Arkadaş seçiminde dış görünüş önemlidir.
   Arkadaşlık seçiminde dürüstlük önemlidir.
   Arkadaşlık seçiminde sırdaşlık önemlidir.
 5. Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir kişisel özelliktir?

   Şüphecilik
   Hoşgörülülük
   Kıskançlık
 6. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir kişilik özelliğidir?

   Oyunbozanlık
   Dürüstlük
   Güvenirlik
 7. Arkadaşlarımızda aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisinin olmasını istemeyiz?

   Kararlılık
   Bencillik
   Çalışkanlık
 8. Arkadaşlarımızda aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisinin olmasını isteriz?

   Somurtkanlık
   Kötümserlik
   Naziklik
 9. Doğru olanı söylemek ve yapmak aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

   Dürüstlük
   Hoşgörülülük
   Anlayışlılık
 10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

   Arkadaşlarımızın kişilik özelliklerine saygılı olmalıyız.
   Arkadaşlarımızın kişilik özellikleri bizi hiç ilgilendirmez.
   Olumlu kişilik özellikleri çevremizle iyi iletişim kurmamızı sağlar.