ANA SAYFAYA GİT

 

1 / 10
 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

   Ses çıkaran varlıklara ses kaynağı denir.
   Müzik aletleri doğal ses kaynaklarıdır
   Doğada kendiliğinden var olan ses kaynaklarına doğal ses kaynağı denir.
 2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

   İnsan sesi yapay kaynağıdır.
   Hayvan sesi doğal ses kaynağıdır.
   Ses dalgalar halinde yayılır.
 3. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

   Ses şiddeti hiç değişmez.
   Ses taneciklerin titreşmesi ile oluşur.
   Kulağımız bütün sesleri duyabilir.
 4. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

   Ses, gaz maddelerde daha hızlı yayılır.
   Ses, doğrusal hareketle yayılır.
   Sesleri kulağımız sayesinde duyarız.
 5. Aşağıdaki ses kaynaklarından hangisi doğal ses kaynağı değildir?

   insan
   gitar
   yıldırım
 6. Aşağıdaki ses kaynaklarından hangisi yapay  ses kaynağıdır?

   hayvan
   rüzgar
   düdük
 7. “İnsanların yaptığı ses kaynaklarına……denir” Cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanır?

   yapay ses kaynakları
   yapım ses kaynakları 
   doğal ses kaynakları
 8. Aşağıdaki ses kaynaklarından hangisi diğerlerinden farklıdır?

   keman
   mızıka
   dalga
 9. “Ses…………..titreşmesi ile oluşur.”Cümlesinde boş yere hangisi gelmelidir?

   taneciklerin
   sıvıların
   katıların
 10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

   Ses taneciklerin titreşmesi ile oluşur.
   Ses titreşimleri dalgalar halinde yayılır.   
   Ses doğrusal hareketle titreşir.