ANA SAYFAYA GİT

1 / 10
 1. Aşağıda verilen ortamlardan hangisinde ses kirliliği olmaz?

   Kütüphane 
   Konser 
   Okul bahçesi 
 2. Sesleri duyabilmemizi ve hafif sesleri kuvvetli seslerden ayırmamızı sağlayan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

   Sesin titreşimi 
   Sesin şiddeti
   Sesin tınısı 
 3. Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğine neden olur?

   Konser alanındaki sesler
   Derede akan su sesi
   Yağan yağmurun sesi
 4. Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini yükseltmeye yarayan bir alet  değildir?

   mikrofon 
   telefon 
   hoparlör   
 5. “Eren, arabayla giderken uzaktan itfaiyenin siren  sesini duydu. Ses gittikçe yaklaştı. itfaiyeye yol verdi. Sonra itfaiyenin ve sesin uzaklaştığını fark etti.”
  Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?   

   Ses gaz maddelerde daha yavaş yayılır.
   Sesin dalgalar halinde yayıldığı için.
   Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddetinin düşmesinden dolayı. 
 6. Sesin oluşabilmesi için maddenin ne yapması gerekir?

   titreşmesi 
   ısınması
   soğuması 
 7. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

   Gözümüz kapalıyken duyduğumuz sesin hangi arkadaşımıza ait olduğunu bilemeyiz.
   Sesin şiddetinden kaynağının yakında mı  uzakta mı olduğunu anlayabiliriz.
   Bütün sesler birbirine benzer ayırt edemeyiz.
 8. Aşağıdakilerden hangisi gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkilerinden biri değildir?                      

   Anlamayı güçleştirir.
   İşitme kaybına neden olur.
   Görme duyumuzu engeller.
 9. Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğine neden olur?

   İnşaat çalışması
   Kuş sesi
   Rüzgâr
 10. Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinden daha çok etkilenir?

   Okul
   Hastahane
   Stadyum